Droogteketen biedt inzicht in effecten en oorzaken van droogte

13-04-2022 09:24

De zomers van 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog. En ook het voorjaar in 2020 was erg droog, wat bijdroeg aan de grote natuurbrand in de Deurnese Peel. Door klimaatverandering kunnen we in de toekomst vaker te maken krijgen met droogte in het voorjaar en in de zomer. Wil je weten welke problemen droogte kan veroorzaken in jouw gebied of sector? Dan kan een nieuwe tool helpen om daar inzicht in te krijgen: de Droogteketen.

droogteketen-1

Nieuw en complex probleem

Droogte is een relatief nieuw probleem in Nederland. De laatste jaren hebben we er steeds vaker mee te maken. Ook is droogte een complex probleem. Dat komt doordat droogte verschillende oorzaken en effecten kent die met elkaar samenhangen. De oorzaken en effecten van droogte en de impact ervan op sectoren vormen samen de droogteketen, waarnaar de tool is vernoemd. Goed inzicht in de droogteketen helpt je om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van droogte.

Wat is de Droogteketen?

De Droogteketen is een visualisatie in de vorm van een cirkel. Deze cirkel laat zien wat de oorzaken en effecten kunnen zijn van droogte. Ook laat de Droogteketen de relaties zien tussen de verschillende oorzaken en effecten. Je kunt deze tool onder andere gebruiken als startpunt van een stresstest, om inzicht te krijgen in de problemen van droogte voor je eigen gebied. Ook kun je hem gebruiken om droogteproblemen voor jouw sector in beeld te krijgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Droogteketen? Ga dan naar de pagina met uitleg over deze tool op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daar staat ook hoe je hem stap voor stap kunt gebruiken.

 

« Terug

Sluiten