Rijkswaterstaat heeft een klimaateffectatlas en een uitvoeringsagenda

maandag 20 juni 2022

Onze wegen, rivieren en kanalen zijn belangrijk voor onze samenleving, economie en leefomgeving. Welke impact heeft klimaatverandering op deze netwerken? En wat is er nodig om ze klimaatbestendiger te maken? Rijkswaterstaat (RWS) heeft daar de afgelopen twee jaar onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van het onderzoek staan in de RWS Klimaateffectatlas en de eerste Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige Netwerken.

RWS KEA

Miljarden schade door droogte

Extreme weersomstandigheden laten zien dat het hard nodig is om infrastructuur aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo is droogte een groot probleem voor de scheepvaart. De effecten van de droogte in 2018 hebben miljarden euro’s gekost aan schade. Tijdens het onderzoek en de risicodialoog van RWS is er goed gekeken naar de impact van droogte op de rivieren. Daardoor is nu duidelijk geworden waar de knelpunten zitten.

Water- en natuurkwaliteit onder druk

De meren en getijdenwateren van het hoofdwatersysteem hebben met een ander probleem te maken: door klimaatverandering verslechtert de water- en natuurkwaliteit. Zo komt er sneller blauwalg in het water doordat het aantal zonuren toeneemt. En het water warmt meer op, wat uiteindelijk leidt tot vis- en plantensterfte. Rijkswaterstaat kan zulke problemen niet alleen oplossen. Het is daarom belangrijk dat beheerders uit verschillende regio’s en de betrokken sectoren goed met elkaar samenwerken. In de uitvoeringsagenda geeft RWS een overzicht van de maatregelen die de water- en natuurkwaliteit beschermen.  

Rondweg Den Bosch gevoelig voor overstroming

Kijk je naar het netwerk van hoofdwegen, dan is bijvoorbeeld de rondweg van Den Bosch gevoelig voor een overstroming. Deze rondweg kan bij een overstroming die eens in de honderd jaar voorkomt meer dan twee meter onder water komen te staan. Ook de A59 is op meerdere plekken kwetsbaar voor zo’n overstroming.

Verschillende plekken gevoelig voor bermbranden

Op meerdere plekken zijn de hoofdwegen in Brabant gevoelig voor droogte. Droogte kan daar voor bermbranden zorgen. De A58 bij Oirschot is bijvoorbeeld op een paar plekken heel gevoelig voor bermbranden. Hetzelfde geldt voor enkele plekken op de A2 ten zuiden van Eindhoven en op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

Effecten voor scheepvaart

Hitte kan problemen veroorzaken voor het scheepverkeer in Brabant. Zo kunnen de bruggen over het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Helmond bij hitte problemen krijgen met openen en sluiten. Dit kan gevolgen hebben voor het netwerk van wegen én voor dat van hoofdvaarwegen.

« Terug

Sluiten