Nieuwe Deltafact over meer aandacht voor water in ruimtelijke beslissingen

donderdag 21 juli 2022

Door klimaatverandering, bodemdaling en verlies van biodiversiteit wordt het steeds urgenter om de ruimtelijke inrichting van ons land anders aan te pakken. Steeds meer wetenschappers pleiten ervoor om daarbij uit te gaan van het water- en bodemsysteem, en veel waterbeheerders willen graag aan de slag met concepten zoals ‘ruimte voor water’ en ‘functie volgt peil’. Ook het Rijk wil dat water en bodem sturend worden bij de ruimtelijke planvorming en werkt aan vernieuwde deltabeslissingen waarin waterschappen eerder bij ruimtelijke planvorming betrokken worden. Nu blijkt het in de praktijk vaak nog lastig om water voldoende mee te nemen in ruimtelijke beslissingen.

Bodem en water

De nieuwe Deltafact Water en Ruimtelijke Ordening kan helpen om water en bodem goed mee te nemen in ruimtelijke beslissingen. Ook kan de Deltafact nuttig zijn voor waterschappen om bij te dragen aan deze besluitvorming.

Ga naar de Deltafact Water en Ruimtelijke Ordening: instrumenten voor een betere afstemming

« Terug

Sluiten