Landgoed De Utrecht is weer een Natte Natuurparel

woensdag 10 augustus 2022

Met de symbolische inlijsting van het herstelde landschap is de ontwikkeling van Natte Natuurparel De Utrecht afsloten. Het Brabantse natuurnetwerk is daarmee weer een stukje uitgebreid en robuuster geworden.

Natte natuurparel

Landgoed De Utrecht is een onderdeel van het Natura-2000 gebied Kempen-West. Het gebied omvat bijna 2000 hectare waardevolle natuur; droge, vochtige en natte heidegronden, vennen, laaglandbeken en beekgeleidende bossen. In Kempenland West zijn onder meer de zeldzame drijvende waterweegbree en de kleine modderkruiper (vis) aanwezig.

Meanderende Raamsloop

In ‘De Utrecht’ is de waterhuishouding met verschillende maatregelen verbeterd. Het meest zichtbaar is de Raamsloop, een belangrijke beek, die weer meandert. Daarnaast is er 20 hectare nieuw bos aangelegd en 60 hectare heide ingezaaid. Ook zijn er nieuwe wandelpaden, vlonderpaden en een nieuw fietspad aangelegd. Om het gebied zijn natuurwaarden terug te geven zijn meerdere agrariërs gestopt of hebben van grond geruild, zodat het gebied kon worden ingericht. Met het herstel van de waterhuishouding kunnen verschillende ecosystemen zich opnieuw ontwikkelen.

Voortvarende samenwerking

Dankzij de voortvarende samenwerking en de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak is de uitvoering van het project in minder dan een jaar afgerond. Hierbij waren veel partijen betrokken waaronder Waterschap de Dommel, ZLTO, de gemeenten Reusel de Mierden, Bladel, Hilvarenbeek en Oirschot, de vele grondeigenaren. Ploegam was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit megaproject. Het project is mede tot stand gekomen door de financiële impuls van de Provincie Noord-Brabant.

« Terug

Sluiten