Routekaart Land van Cuijk

woensdag 09 november 2022

Vanuit het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk heeft de (nieuwe) gemeente Land van Cuijk de Hogeschool HAS een afstudeeronderzoek laten uitvoeren: in hoeverre is het buitengebied van de gemeente Land van Cuijk voorbereid op klimaatverandering? Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. ir. Ellen Weerman, lectoraat 'Klimaatrobuuste Landschappen’.

Printscreen Routekaart Land van Cuijk

Uitdaging

De gemeente Land van Cuijk beslaat het gebied aan de Maas, van Grave tot aan de Limburgse provinciegrens. Binnen deze gemeente herbergen we de hoge (peel)horst, een beekdal en de Maas(vallei). Dit gecombineerd met intensieve veehouderijen wordt in de toekomst een uitdaging!

Van onderzoek naar routekaart

In het onderzoek stond de vraag centraal: "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het buitengebied van de gemeente Land van Cuijk met haar natuur- en landbouwgebieden in 2050 klimaatrobuust is ingericht?" Het onderzoek reikt concrete ontwerpoplossingen aan die stapsgewijs zijn weergegeven in de ‘Routekaart van Land van Cuijk, op weg naar een klimaatrobuust buitengebied’.

Inspiratiebron voor klimaatopgaven

In deze routekaart wordt ingegaan op de knelpunten van verdroging, wateroverlast en versnippering van de natuur. Ook geeft het inzicht in de droogteproblematiek voor de toekomstige landbouw op hoger gelegen gronden. Er worden concrete maatregelen aangedragen om deze knelpunten tegen te gaan. Denk aan vernatting, het vasthouden van water en het verbinden van natuurgebieden. Het natuurlijke bodem- en watersysteem is daarbij leidend. Een mooie inspiratiebron voor het gesprek over de klimaatopgaven in onze regio. Nieuwsgierig? Download dan de routekaart. Het tijdschrift is interessant om te lezen én te delen!

« Terug

Sluiten