Nieuwe subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

vrijdag 18 november 2022

We gaan weer aan de slag! Op maandag 14 november 2022 hebben wij de nieuwe subsidieregeling vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden geopend. Met de subsidieregeling willen wij opnieuw projecten mogelijk maken om gezamenlijk te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant. In het online magazine Deltaplan Hoge Zandgronden – Een terugblik en een blik vooruit lees je wat de nieuwe subsidie inhoudt en hoe je deze aanvraagt, lees je tips en tricks van initiatiefnemers en kun je inspiratie opdoen uit andere projecten.

Hoge Zandgronden en het Deltaplan

Zo'n 85% van het oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom - Breda - 's-Hertogenbosch - Oss bestaat uit hoge zandgronden. Deze hoge zandgronden beschikken over zoet grondwater van goede kwaliteit. De partners van Deltaplan Hoge Zandgronden willen zuinig met deze voorraden omgaan. De aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem is op deze hoge zandgronden namelijk beperkt. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water. Met behulp van Deltaplan Hoge Zandgronden nemen regionale partners, met steun van het Rijk en de provincie, concrete maatregelen om de zoetwatervoorziening te beschermen.  Zo blijft ook in de toekomst voldoende water beschikbaar voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste ecologie.

Deltaplan Hoge Zandgronden 2016 - 2021

In de periode 2016 – 2021 is er hard gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant. Door de provincie, waterschappen en gemeenten, maar ook door landbouwpartijen, waterbedrijven, kenniscentra en het bedrijfsleven. Met behulp van de subsidie vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden zijn in deze periode een hoeveelheid van 37 projecten uitgevoerd. De waterschappen zijn daarnaast druk geweest met diverse beekverruimingsprojecten en waterconserveringsprojecten binnen hun stroomgebieden. Het was een vruchtbare periode, waarin de handen met de partners ineen zijn geslagen en ontzettend belangrijk werk is geleverd.

De nieuwe subsidieregeling

We slaan opnieuw de handen ineen met onze partners. En zetten dit belangrijke werk voort. Op 14 november 2022 hebben wij de nieuwe subsidieregeling 2022 – 2027 opengesteld. Door middel van deze subsidieregeling willen wij opnieuw de verdroging van de Brabantse bodem en droogte tegengaan. Het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden – Een terugblik en een blik vooruit biedt informatie en inspiratie voor (potentiële) initiatiefnemers. Wij gaan weer voor een vruchtbare periode waarin we Brabant klimaatbestendiger en waterrobuuster maken.

« Terug

Sluiten