Samenwerking hoog op de agenda in Zuid-Nederland

maandag 28 november 2022

Zuid-Nederland zinderde van energie, inspiratie en verbinding op 20 oktober 2022 in Eindhoven tijdens de Kennisconferentie 'Omgaan met extreem weer in Zuid-Nederland'. Daar ontmoetten bevlogen vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke partners uit Brabant en Limburg elkaar, met als doel de opgaven en de netwerken van ruimtelijke adaptatie en zoetwatervoorziening, te verbinden.

Kennisconferentie Omgaan met extreem weer 009

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren zijn het nieuwe normaal. Met consequenties voor waterveiligheid, -overlast, -beschikbaarheid én -kwaliteit. Op de kennisconferentie ‘Omgaan met extreem weer in Zuid-Nederland’ stond deze confronterende werkelijkheid centraal.

Inspireren en in gesprek gaan

Op initiatief van de Noord-Brabantse en Limburgse partners van het Deltaprogramma Hoge Zandgronden/Zoetwater en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie kwamen zo’n 130 vertegenwoordigers van betrokken overheden en maatschappelijke partners naar het Evoluon in Eindhoven om elkaar te inspireren en samen in te gesprek te gaan over de toekomstige opgaven.

De voorzitter van het platform klimaatadaptatie Zuid-Nederland en medeorganisator van de conferentie Maarten van der Heide vindt het een ‘must’ om alle partners op een dag als deze bij elkaar te brengen: “Juist in de werkregio’s komen verschillende opgaven bij elkaar en ook onderling is veel winst te behalen in het samen optrekken en de juiste contacten leggen. Om tot een klimaatbestendig en waterrobuust Zuid-Nederland te komen is samenwerking dus onontbeerlijk.”

Van monitoring tot klimaatonderlegger

In de verschillende workshops zijn veel nieuwe contacten gelegd en ervaringen gedeeld tussen deelnemers voor de uitwerking van concrete uitvoeringsprogramma’s in de komende jaren. Van der Heide: “Men ging onder andere aan de slag met de klimaatonderlegger, monitoring, de Limburgse ‘lessons learned’ uit de wateroverlastpraktijk, klimaatrobuuste en waterbeschikbaarheidsprojecten en de Regionale Energie Klimaat Strategie.” Peter Kuipers Munneke zorgde voor een kleurrijk intermezzo. In het plenaire middagprogramma zorgden de aangeschoven bestuurders voor inspirerende gesprekken vanuit de urgentie om tot concrete maatregelen te komen.

Kennisconferentie Omgaan met extreem weer 041

Zorg voor draagvlak bij bewoners én bestuurders

Inspireer en leer. Deel en vraag. Ontmoet en leg verbindingen. En vooral: bouw mee aan een klimaatadaptief, waterrobuust en vitaal Zuid-Nederland! Deze urgentie was de hele dag voelbaar. Want op alle niveaus moeten we de krachten bundelen en voor draagvlak zorgen, en vooral gezamenlijk de andere partners opzoeken. We houden ons niet bij praten alleen, maar gebruiken de kennis die er is en richten ons op het juiste, zodat er wat gebeurt!

20221020_klimaatadapatie 7

« Terug

Sluiten