Handreiking klimaatadaptief bouwen vernieuwd

woensdag 18 januari 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten vernieuwd om aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet. Ook is hij uitgebreid met het thema natuurinclusiviteit. De handreiking bestaat uit voorbeeldregels die gemeenten en decentrale overheden kunnen gebruiken om hun eigen regelgeving op te stellen.

Handreiking bouwen small

Ondersteuning decentrale overheden

Het doel van de handreiking is om gemeenten en andere decentrale overheden te helpen bepalen hoe je klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren het beste kunt regelen. Via decentrale regelgeving? Of misschien beter via stimuleringsmaatregelen of via afspraken in een convenant?

Natuurinclusiviteit

De handreiking geeft voorbeelden van regelgeving uit de praktijk die decentrale overheden kunnen aanpassen aan lokale situaties. Aan de thema’s hittestress, droogte, wateroverlast en gevolgbeperking overstroming is nu het thema natuurinclusiviteit toegevoegd. Decentrale overheden hebben hier sterke behoefte aan omdat de eisen voor adaptatiemaatregelen en voor natuurinclusieve maatregelen vaak samenvallen of met elkaar samenhangen.

Omgevingswet

De factsheets en de voorbeeldregels in de vernieuwde handreiking zijn helemaal gericht op de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast is er veel aandacht voor beheer, omdat dit bij natuurinclusief bouwen een belangrijke rol speelt. Ook sluit de handreiking aan bij de uitgewerkte Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde inrichting. Een eerste versie van deze maatlat verschijnt begin dit jaar.

« Terug

Sluiten