Met monitor en analyse van uitvoeringsagenda’s werken Brabant en Limburg aan klimaatadaptatie

maandag 20 februari 2023

Het platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland heeft in 2022 samengewerkt aan een monitoringssysteem voor klimaatadaptatie en een analyse uitgevoerd van de uitvoeringsagenda’s die de werkregio’s voor klimaatadaptatie hebben gemaakt. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van provincies, waterschappen, werkregio’s en gemeenten uit Brabant en Limburg en Rijksdeelnemers.

Header foto

Monitor Klimaatadaptatie 2022

De Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 2022 is ontwikkeld met en voor de werkregio’s en de beide provincies om inzicht te bieden in de vraag of organisaties in Zuid-Nederland op koers liggen om tot een klimaatbestendige leefomgeving te komen. Deze ‘type 3’-monitor vormt een inspirerende aanvulling op bestaande monitors. De type 1-monitor is voor de eigen organisatie en vooral gericht op de vraag ‘Doen we wat is afgesproken?’. De type 2-monitor gaat over de vraag ‘Kunnen we de effecten in een bepaald gebied laten zien?’ De monitor heeft de vorm van een storymap en geeft naast een algemene uitleg een overzicht van de conclusies uit de gesprekken met de werkregio’s en provincies. Zij kunnen ook gemakkelijk nieuwe informatie toevoegen. De monitor ontwikkelt zich de komende jaren verder en zal worden gebruikt om klimaatadaptatie in Zuid-Nederland te monitoren. Vanuit het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland is inmiddels een nieuwe werkgroep gestart met een vervolg.

Analyse uitvoeringsagenda’s werkregio’s 2022

Samen met de leden van het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland is een analyse gemaakt van alle uitvoeringsagenda’s van de dertien werkregio’s in Noord-Brabant en Limburg. Deze analyse biedt zicht op de ontwikkelingen in een werkregio zelf en een overzicht van waar andere werkregio’s mee bezig zijn. Daarmee is het ook een actuele toevoeging op de aangekondigde actualisatie van de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland 2021-2027. De analyse biedt inspiratie en leerpunten die kunnen worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de nieuwe generatie uitvoeringsagenda’s voor klimaatadaptatie in de werkregio’s.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland: PlatformKA-ZN@brabant.nl.

« Terug

Sluiten