Het kabinet komt met Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen

zaterdag 25 maart 2023

Op 23 maart heeft de Rijksoverheid met de Kamerbrief ‘De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ uitgebracht. De maatlat maakt duidelijk wat voor nieuwbouw klimaatadaptief inrichten en bouwen inhoudt. Dit is nodig om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen we ook in de toekomst in een veilige, gezonde én groene omgeving blijven wonen en werken.

Maatlat op maat

Voorbereiden op extremer weer

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte. Daarom moeten we ons voorbereiden op de gevolgen van extreem weer en anders gaan bouwen. De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet en biedt daarmee houvast voor overheden en partijen uit de bouw zoals projectontwikkelaars.

Uniform referentiekader

De landelijke maatlat is de basis voor klimaatadaptief bouwen waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te ontwikkelen. De maatlat definieert voor nieuwbouw voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking overstromingen wat we onder klimaatadaptief bouwen en inrichten verstaan. De doelen, prestatie-eisen en richtlijnen vanuit de maatlat zorgen voor een landelijk uniform referentiekader waarmee projecten klimaatbestendig en groen kunnen worden uitgevoerd. Door geen maatregelen voor te schrijven, kunnen overheden samen met bouwende partijen zelf een goede afweging maken over de te nemen maatregelen in een gebied of project. Daarmee blijft er ruimte voor innovatie en slimme oplossingen vanuit de markt.

In diverse gebieden zijn de afgelopen jaren ook regionale afspraken gemaakt om klimaatadaptief te bouwen. De bestaande regionale afspraken komen grotendeels overeen met de maatlat en geven op sommige punten inkleuring aan de richtlijnen in de maatlat. Hiermee zijn de regionale afspraken aanvullend op de landelijke maatlat.

Nog niet wettelijk verplicht, wel alvast aan de slag

De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving is momenteel nog niet wettelijk verplicht. In het voorjaar gaat het Rijk met betrokken partijen de mogelijkheden voor juridische borging verkennen. Voor nu geeft de maatlat duidelijkheid over wat er van nieuwbouw verwacht wordt op het gebied van klimaatadaptief bouwen en inrichten. De overheid vraagt alle partijen om de maatlat al zo veel mogelijk toe te passen bij bouwplannen.

Meer informatie?

Op 17 mei organiseert het Rijk een webinar waarin de maatlat zal worden toegelicht en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Meer informatie volgt op een later moment via www.klimaatadaptatienederland.nl. Daar vind je ook een aantal veelgestelde vragen over de maatlat.

« Terug

Sluiten