Kennisagenda LIFE-IP Klimaatadaptatie brengt belangrijkste kennisbehoeftes klimaatadaptatie in beeld

zaterdag 01 april 2023

Om klimaatadaptatie in Nederland te versnellen, loopt sinds 2022 het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie. Vanuit dit programma is een kennisagenda klimaatadaptatie opgesteld om de belangrijkste kennisbehoeftes in beeld te brengen. Welke kennis en tools zijn er voor klimaatadaptatie beschikbaar in Nederland? Waar kun je al die kennis vinden? En welke kennis ontbreekt er nog? De kennisagenda bestaat uit drie delen die samen gebruikt moeten worden: een kennistabel, een rapport met conclusies en aanbevelingen, en een logboek.

Kennisagenda Klimaatadaptatie afbeelding sessie

Kennisbehoeftes in beeld

Als voorbereiding voor de kennisagenda is er een literatuurstudie gedaan en een workshop gehouden in december 2022. Op basis van de literatuurstudie en de workshop is er een inventarisatie gemaakt: aan welke kennis over klimaatadaptatie is op dit moment behoefte, op nationaal, regionaal of lokaal niveau? Deze inventarisatie heeft geleid tot bijna 600 kennisvragen. Een groot deel daarvan gaat over systeemwerking en governance, en in veel gevallen ook over de gebouwde omgeving. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals mentale gezondheid, wet- en regelgeving of water en bodem sturend. De vragen zijn ingedeeld in de vier klimaattrends uit de NAS: het wordt warmer, natter, droger en de zeespiegel stijgt.

Beschikbare kennis

De kennisagenda laat zien voor welke vragen er al ruim of deels informatie beschikbaar is, aan welke vragen wordt gewerkt in lopende programma’s en waar nog helemaal geen informatie over is. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat er op het gebied van wateroverlast al veel kennis en tools beschikbaar zijn over efficiënte maatregelen. En dat er over hitte in woningen deels kennis beschikbaar is.

Ontbrekende kennis

Door de beschikbare kennis te vergelijken met de kennisbehoeftes maakt het rapport duidelijk welke kennis nog ontbreekt. Dit worden kennisleemtes genoemd. Een voorbeeld van kennis die ontbreekt, gaat over droogte in de veenweidegebieden: hoe kun je voor die gebieden beleid maken dat rekening houdt met ‘water en bodem sturend’? Andere kennis die ontbreekt is de vraag hoe droogte en de uitdroging van groen hitteproblemen vergroten.

Aanbevelingen

Het rapport geeft ook een aantal aanbevelingen om kennis te bevorderen en klimaatadaptatie te versnellen. Zo krijgen ministeries en organisaties die kennis programmeren het advies om de kennisagenda zoveel mogelijk te verspreiden onder betrokken partijen. Een andere aanbeveling is om de documenten in een interactieve vorm op het landelijke kennisportaal klimaatadaptatie te delen. Verder zou het goed zijn om de kennisagenda regelmatig te updaten. Bijvoorbeeld onder toezicht van een redactieraad die ervoor zorgt dat de kennisagenda up-to-date blijft.

« Terug

Sluiten