Tilburgers kunnen kiezen waar ze zelf extra groen willen planten

maandag 08 mei 2023

Voor bewoners van de gemeente Tilburg is er op buurtbomen.nu een digitale kaart met locaties waar ze zelf bomen, struiken of hagen mogen planten in de openbare ruimte. Bewoners ondertekenen een adoptiecontract van de gemeente zodat ze daarna ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Kansenkaart bomen
Afbeelding: viewer van de Buurtbomen kansenkaart.

Kijk naar bestaand groen

Bewoners die extra groen willen aanleggen, kunnen het beste eerst kijken op plekken waar al gras, bomen, struiken of planten zijn. De kans dat je hier extra groen kunt aanleggen is groter dan op een plek waar nog helemaal niets is. Het is ook slim om te kijken wat de functie is van het groen dat er al is. Passen daar extra bomen bij? Zouden buren extra groen hier leuk vinden? Welke soorten zouden hier passen? En hoe diep wortelen ze? Ook helpt het om mooie voorbeelden te zoeken van groen dat op een andere plek in de stad hittestress tegengaat.

De zeven V’s

Bewoners die mee willen doen, krijgen het advies om rekening te houden met de zeven V’s. De zeven V’s vormen een checklist waarmee ze hun kans op succes kunnen vergroten. Een voorbeeld hiervan is ‘Verdichten’, waarbij je kijkt of je meer groen in dezelfde ruimte kunt laten groeien. Een andere V is ‘Verticaal’: kun je bij weinig ruimte voor hoge beplanting kiezen? Of ‘Vergroten’: kun je een laan verbreden of een plantsoen vergroten?

Soortenrijkdom

Op de website vind je een lijst met alle soorten struiken en bomen waar bewoners uit kunnen kiezen. Naast loof- en naaldbomen kun je bijvoorbeeld vruchtbomen aanplanten. Vruchtbomen zorgen voor bessen, fruit en noten die bewoners en dieren kunnen opeten. Bij bomen heb je de keuze tussen ‘blijvers’ en ‘wijkers’. Blijvers zijn boomsoorten die langzaam groeien en heel oud kunnen worden, zoals eiken en beuken. Wijkers groeien sneller en worden veel minder oud. Na twintig of dertig jaar kunnen ze gekapt worden.

Pilotfase afgerond

Voor de pilotfase van de kansenkaart waren er twee wijken geselecteerd: delen van Korvel en Oud-Noord. Na de evaluatie van de pilot op 23 maart zullen binnenkort de eerste plantacties volgen. Op de kaart is te zien dat bewoners al overal in de gemeente voorstellen hebben gedaan voor het aanleggen van extra groen!

« Terug

Sluiten