Tweeënhalve ton beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant

donderdag 07 december 2023

Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant, waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen voor vier jaar budget beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten, die samen met bewoners worden gerealiseerd. Vanaf 9 januari 2024 kan er worden aangevraagd.

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. “Het is inspirerend en veelbelovend om te zien dat overal in Brabant buurtbewoners zelf aan de slag gaan om hun buurt groener en klimaatbestendiger te maken. Sinds de start van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds in 2016 zijn er al ruim 300 projecten ondersteund. Daarnaast is het Fonds een echte aanjager geweest: elke euro inleg is verviervoudigd, omdat andere partijen ook mee zijn gaan doen", aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur en Milieu.

Pluktuin Mariaheide
De ecologische pluktuin met wadi in Mariaheide is een voorbeeld van een eerder gerealiseerd Buurtnatuur- en Buurwaterproject. Bewoners wilden een sociaal- en ecologisch duurzame ontmoetingsplek voor jong en oud realiseren. Er is een groene verblijfsplek met plukfruit gecreëerd met een zitje, half verhard pad, bloemen en kruiden en een wal van wilgentenen. Het hemelwater wordt afgekoppeld en naar de wadi geleid. De gemeente Meierijstad stelde het terrein beschikbaar, professionals realiseerden de basis en bewoners maakten de insectenhotels en doen zelf het onderhoud. (Foto door Pluktuin Mariaheide)

Aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling geld aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Vanaf 9 januari 2024 kan er worden aanvraagd via www.cultuurfonds.nl/brabant. Bekijk de regeling alvast via www.brabant.nl

Vanaf 1 mei 2024 gaat de regeling Schoolplein van de Toekomst open. Basisscholen, scholen voortgezet onderwijs en mbo-instellingen kunnen dan een aanvraag doen om hun schoolplein te vergroenen.

Groene Daken Berlicum
Ook is het mogelijk om gezamenlijk geld aan te vragen voor de aanleg van groene daken in de buurt. Zeven huishoudens in St. Michielsgestel hebben in 2023 samen 262 m2 sedumdak gerealiseerd. Dit deden zij met behulp van ‘Voor elkaar met elkaar’ uit Berlicum, een vereniging die verduurzaming aanjaagt en bewoners daarbij ondersteunt. (Foto door Wilma de Laat)

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners. Het Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.

« Terug

Sluiten