Hoe krijg je ondernemers mee in het vergroenen van bedrijventerreinen?

donderdag 18 januari 2024

Bedrijventerreinen bieden veel kansen voor klimaatadaptatie. Het grootste deel van de bedrijventerreinen is in bezit van ondernemers en vastgoedeigenaren. Dat betekent dat gemeenten en waterschappen met hen moeten samenwerken om bedrijventerreinen klimaatbestendiger te krijgen. Het RAAK Publiek project ‘Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen’ heeft onderzocht hoe overheden en ondernemers het beste kunnen samenwerken aan klimaatadaptatie op bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein

Begin met gesprek over energie en circulariteit

Uit enquêtes die de onderzoekers hebben gehouden onder ondernemers en werknemers blijkt dat zij in het algemeen weinig overlast ervaren door extreme regen, hitte of droogte. Energie vinden ze een veel belangrijker thema. Dat blijkt ook uit gesprekken met ondernemers binnen het project Grote Oogst. Met dat project wil de provincie Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen, op het gebied van energie en circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en stikstofreductie. Vooral de thema’s energie en circulariteit zijn thema’s waar ondernemers direct op aanhaken. Als je daarover met ze in gesprek gaat, kun je ook thema’s als vergroenen en klimaatadaptatie bespreekbaar maken.

Ondernemers zijn vaak onbekend met risico’s

Er zijn verschillende knelpunten voor klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Veel ondernemers weten weinig van klimaatrisico’s en de risico’s van extreem weer. Daarom zouden overheden ondernemers kunnen ondersteunen, onder andere met advies en subsidies die speciaal zijn ontwikkeld voor bedrijventerreinen. Een ander knelpunt ligt bij gemeenten zelf: zij willen de grondprijzen vaak laag houden. Maar als bedrijfskavels groener worden, dan wordt de ruimte voor bedrijfspanden schaarser en gaan de grondprijzen omhoog.

Do’s en don’ts voor overheden

Om ondernemers mee te krijgen en bedrijventerreinen klimaatadaptiever te maken, is altijd maatwerk nodig. Wel hebben de onderzoekers do’s en don’ts opgesteld die gemeenten en waterschappen kunnen gebruiken als leidraad. Hieronder vind je een selectie van de do’s en don’ts:

  • Prioriteer en initieer: begin waar de energie zit. Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg voor een showcase. En is er iets waar een bedrijf enthousiast van zou kunnen worden? Sluit daar dan op aan. Is het heel moeilijk om een bedrijf enthousiast te maken? Steek er dan geen energie meer in.
  • Faciliteer: maak het ondernemers makkelijker. Veel ondernemers weten nog weinig over klimaatrisico’s en over de voordelen van maatregelen. Ondersteun ze hierbij. Zorg ook voor een contactpersoon die ze kan helpen met advies en subsidies.
  • Organiseer: sluit aan bij de organisatiestructuren van de ondernemers. Nodig jezelf uit bij activiteiten die al plaatsvinden in plaats van zelf iets te organiseren. Een betrokken persoon die bekend en bereikbaar is voor de ondernemers draagt bij aan succes.
  • Communiceer en verbind: naar bedrijven en in de eigen overheidsorganisatie. Probeer vanuit ondernemers te denken en te communiceren en maak beleid dat ze stimuleert. Laat ook aan iedereen in je eigen organisatie weten hoe belangrijk vergroening en klimaatadaptatie zijn.

Wie hebben het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek is uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen, de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Assen en Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, de Friese Milieu Federatie, Donker Groep, Snoek Puur Groen en Witteveen Advies. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van Regieorgaan SIA in het kader van de regeling RAAK-publiek.

Meer informatie

« Terug

Sluiten