Overstroming

De kans op een overstroming is klein, maar als het misgaat kunnen de gevolgen enorm zijn. En door klimaatverandering wordt de kans op overstromingen in Nederland groter. Dit komt doordat de zeespiegel stijgt en de winterneerslag toeneemt, waardoor de afvoer van de rivieren en andere wateren groter wordt. Een overstroming kan ontstaan vanuit de grote rivieren, zoals de Rijn en de Maas, maar ook vanuit regionale beken en rivieren.

De overstroming in juli 2021 veroorzaakte vooral in Limburg grote schade. Toch waren er ook gevolgen voor Noord-Brabant: bewoners van buitendijkse woningen vochten tegen het water en boeren zagen hun oogsten verloren gaan.

In dit dossier lees je hoe de kans op een overstroming toeneemt door klimaatverandering en hoe kwetsbaar Noord-Brabant is. Verder lees je wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn voor Noord-Brabant en wat we kunnen doen: hoe kunnen we de kans op een overstroming verminderen en hoe kunnen we de gevolgen beperken als het toch misgaat?

Sluiten