Wat zijn de gevolgen van een overstroming voor Noord-Brabant?

Als een gebied overstroomt, kan dat grote gevolgen hebben. Een overstroming kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur, en kan zelfs doden en gewonden veroorzaken. Een overstroming kan ook tot een grote maatschappelijke crisis leiden. De gevolgen worden bepaald door de overstromingsdiepte, de snelheid waarmee een gebied vol stroomt, evacuatiemogelijkheden, de economische waarde en het aantal inwoners. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe én worden de waterstanden hoger. Door dat laatste kunnen de gevolgen van een overstroming ingrijpender zijn. Verder hebben ruimtelijke ontwikkelingen invloed op de gevolgen van overstromingen. Bijvoorbeeld doordat het aantal inwoners in een gebied toeneemt en de economische waarde van het gebied stijgt.

Wat zijn de gevolgen voor verschillende sectoren?

De gevolgen van een overstroming kunnen per sector verschillen. In de Klimaatstresstest van de provincie Noord-Brabant vind je informatie over de gevolgen van een overstroming voor verschillende sectoren. Daarnaast biedt het bollenschema ‘De zeespiegel stijgt’ van de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) een overzicht van de gevolgen van zeespiegelstijging en hogere waterstanden voor de verschillende sectoren. Met de NAS Adaptatietool kun je een eigen bollenschema maken. Voorbeelden van gevolgen van een overstroming zijn:

  • Een overstroming kan schade veroorzaken aan gebouwen en woningen. Het water kan bijvoorbeeld een gebouw binnenstromen.
  • Vitale functies kunnen bij een overstroming beschadigd raken en uitvallen. Zo kunnen drinkwaterlocaties overstromen, waardoor de levering van drinkwater uitvalt. Elektriciteit- en telecomnetwerken kunnen uitvallen, waardoor allerlei functies stil komen te liggen. En ook de levering van gas kan bij een overstroming stil komen te liggen. Pas als het water weg is, kan het herstelwerk beginnen. Voor sommige netwerken kan het herstel maanden duren.
  • Hogere rivierstanden leiden tot risico’s voor locaties waar olie en chemie wordt verwerkt en opgeslagen. Een overstroming kan daar ernstige schade en vervuiling veroorzaken aan de omgeving.
  • Er kan grote schade aan gewassen ontstaan als landbouwgronden overstromen en oogsten beschadigd raken. De overstromingen van juli 2021 zorgden in Noord-Brabant voor grote oogstschade. Een deel van Brabant werd uiteindelijk ook tot rampgebied uitgeroepen, zodat boeren gecompenseerd konden worden.
  • Een overstroming kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Na een evacuatie kunnen mensen last krijgen van psychische klachten en mensen kunnen ziek worden van bacteriën en virussen in het water. Ook kunnen ziekenhuizen onbereikbaar worden als belangrijke toegangswegen onder water komen te staan.
Sluiten