Subsidies klimaatadaptatie in Brabant

In de provincie Brabant zijn er verschillende instanties bij wie je subsidie kunt aanvragen voor klimaatadaptatie. Deze pagina wijst je de weg naar subsidies voor inwoners, woningcorporaties, bedrijven, gemeenten, scholen en andere organisaties.

Subsidies voor inwoners en bedrijven

Ben je een inwoner of ondernemer? Of werk je voor een stichting, woningcorporatie of andere organisatie? En wil je je huis, pand of omgeving klimaatbestendiger maken? Op dit portaal vind je een overzicht van organisaties bij wie je subsidie kunt aanvragen voor klimaatadaptatie. Ga naar het overzicht met subsidies voor inwoners en ondernemers.

Subsidies voor gemeenten

Gemeenten konden bij de provincie Brabant tot december 2022 een bijdrage aanvragen voor klimaatadaptatie vanuit de ‘Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant’. En daarvoor via de ‘Subsidieregeling klimaatadaptatieprojecten voor gemeenten’. Inmiddels is er een aantal mooie projecten uitgevoerd en afgerond. Meer hierover kun je lezen op de pagina Subsidies klimaatadaptatie voor gemeenten.

Subsidies voor scholen

Wil je als school je schoolplein vergroenen? Vanaf 1 mei 2024 kunnen scholen bij de provincie Brabant een aanvraag doen via de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van dinsdag 23 januari 2024.

Meer informatie over subsidies en financiering van klimaatadaptatie

Op het landelijke Kennisportaal Klimaatadaptatie vind je meer informatie over subsidies en financiering van klimaatadaptatie. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over financiële steun vanuit de Rijksoverheid en vanuit Europa. Ook staan er verschillende hulpmiddelen op die je kunnen helpen als je naar mogelijkheden zoekt om klimaatadaptatie te financieren. Of als je inwoners met een subsidie of andere financiële prikkel wilt stimuleren tot klimaatadaptatie. Verder vind je hier ook hulpmiddelen die je helpen om inzicht te krijgen in de kosten en baten van klimaatadaptatie.

Sluiten