Licht kleurgebruik

Bedrijventerreinen Overzicht

Witte coating op dak 3x2.jpg

Licht kleurgebruik

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Met het aanbrengen van  lichtere kleuren zorg je voor meer reflectie van zonlicht. Hierdoor wordt meer warmte teruggekaatst dan opgeslagen in de materialen, wat verkoelend werkt op het materiaal, de achter- of onderliggende ruimte en de omgeving. De bekendste toepassing is een witte coating op een dak. Een lichte coating kan echter aangebracht worden op verschillende oppervlakken zoals muren, parkeerplaatsen of overkappingen.

Het toepassen van een witte coating kan op twee manieren:

 • Een dak of oppervlakte vervangen of aanleggen met een witte dakbedekking.
 • Een (witte) zonreflecterende coating aanbrengen op een bestaand dak of oppervlakte.

Is je dakconstructie stevig genoeg? Mogelijk kan je een intensief groen dak of een extensief groen dak aanleggen!

Voorwaarden

Voor het aanbrengen van een lichte coating moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Bij lichte materialen kan het reflectievermogen zo hoog zijn dat dit verblindend werkt. Bij muren, maar ook bij lagergelegen daken kan dit erg vervelend zijn, denk hierbij ook aan je buren.
 • Het aanbrengen van deze coating kan je zelf doen of je kan hier een professional voor inhuren.
 • Voor het aanbrengen van een witte coating op van de straat zichtbare delen van het gebouw is soms een vergunning nodig. Dit omdat het, het beeld (kwaliteit) van het gebouw en daarmee het gebied kan veranderen.

Voordelen

Licht kleurgebruik kan voordelen hebben op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied. Licht kleurgebruik:

 • Kan redelijk eenvoudig uitgevoerd worden op bestaande daken.
 • Verlengd de levensduur van een dak door de beschermende laag wel tot 10 jaar.  
 • Verlaagd de binnentemperatuur op zonnige dagen met 5 tot 10°C:
  • Een comfortabel binnenklimaat verhoogt de productiviteit van werknemers.
  • De daktemperatuur is tot 30°C lager dan bij zwart bitumen. Dit is goed voor het dak en voor de dakinstallaties.
 • Zorgt voor kosten besparing tot 35% van de energierekening van de airconditioning
 • Verhoogd het rendement van zonnepanelen in de buurt tot 15%.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Wanneer een dak wordt aangelegd of vervangen zijn de kosten voor een wit dak bijna gelijk aan de kosten van een zwart bitumen dak. Als je op een bestaand dak of ander oppervlak een lichte coating aanbrengt, zal de terugverdientijd afhangen van de voordelen. Denk aan lagere energiekosten voor airconditioning of een hogere opbrengst van zonnepanelen.

Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Materialen met een hoge albedo-waarde

De kosten voor een witte coating bestaan uit materiaalkosten van €20 per m².

Er is weinig onderhoud en beheer: 2 keer per jaar schoonmaken is voldoende.

Effect van de maatregel

Het toevoegen van licht gekleurde materialen heeft een positief effect op het thema hitte. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast Geen effect op het thema wateroverlast, tenzij het lichte kleurgebruik wordt toegepast op bijvoorbeeld een dak wat ook gebruikt kan worden als blauw dak.
Droogte Geen effect op het thema droogte.
Hitte HitteHitteHitte Het aanpassen van kleurgebruik van materialen zorgt voor een grote afname van hittestress. Dit komt omdat er minder warmte wordt opgeslagen in het materiaal. De binnentemperatuur tijdens een hittegolf kan 5 tot 10°C lager zijn dan met een donker dak.
Biodiversiteit Geen positief effect op biodiversiteit omdat er geen groen wordt toegevoegd.

Gebiedslabels

De maatregel ‘licht kleurgebruik’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat. De maatregel zorgt voor minder warmte opname en draagt daarmee bij aan het voorkomen van hittestress en draagt bij aan een goed thermisch buitenklimaat.

NL-gebiedslabel

 • Relatie bouwwerken en omgeving – met deze maatregel is het gebouw door het afnemende gebruik van airco duurzamer.
Sluiten