Intensief groen dak

Bedrijventerreinen Overzicht

Groen dak op maat.jpg

Intensief groen dak

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Een intensief groen dak is een dak waarop grotere planten groeien. Het dak wordt bedekt met gras, kruiden, struiken of zelfs bomen. Deze daken kunnen gebruikt worden als daktuin of parkje. Je kan kiezen voor een intensief groen dak met bomen en picknickplaatsen. Je kan ook een semi-intensief groen dak aanleggen. Hierbij maak je gebruik van kleinere planten zoals gras, kruiden en kleine struiken. Voor een semi-intensief groen dak is een minder dikke grond of bodemlaag nodig waardoor ook een minder grote draagkracht van de dakconstructie nodig is.

Is je dak niet geschikt voor een intensief groen dak? Denk dan eens aan een blauw dak of het aanbrengen van lichte kleuren op het dak.

Voorwaarden

 • Intensieve groene daken zijn zwaarder dan extensieve groene daken. De extra belasting kan wel oplopen tot 500 kg/m². Het is daarom van belang dat de dakconstructie goed is.
 • Controleer voor een intensief groen dak of een vergunning van de gemeente nodig is.
 • Afhankelijk van de planten keuze heeft het dak meer onderhoud nodig. Dit betreft bemesten, water geven, snoeien en onkruid wieden. Dit is vergelijkbaar met een gewone tuin.
 • Bij het ontwerp en het uitvoeren van dit werk is het slim om experts in de hand te nemen. Dit voor zowel het technisch ontwerp waarbij de draagkracht berekend kan worden als voor het groene deel van een groen dak.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied. Een intensief groen dak:

 • Gaat tot wel twee keer langer mee dan een standaard dak.
 • Verhoogd de waarde van een bedrijfspand met 4 tot 8% mits het groen goed wordt onderhouden.
 • Door de isolerende werking bespaar je energie:
  • Tot 7% besparing op de energierekening in de zomer door de isolatie (besparing airco).
  • Tot 3% besparing op gasverbruik in de winter door de isolatie.
 • Verhoogt de opbrengst van zonnepanelen op ditzelfde dak tot 15%.
 • Werkt verkoelend: de binnentemperatuur is tijdens een hittegolf 4°C lager.
  • Lagere temperaturen zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit.
   Verbetert het beeld en de uitstraling van het bedrijf.
 • Kan wateroverlast voorkomen door (tijdelijke) opvang van water.
 • Kan worden gebruikt als compensatie bij de watertoets.
 • Heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit.
 • Heeft een positieve invloed op de biodiversiteit.
 • Kan gebruikt worden als park of tuin en bied daarmee verblijfs- en recreatiemogelijkheden.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

De kosten voor aanleg, onderhoud en beheer kunnen terugverdiend worden. De terugverdientijd hangt af van: de kosten die gemaakt worden om het dak geschikt te maken voor de maatregel, de toegevoegde waarde aan het vastgoed, de lagere energie rekening en bijvoorbeeld de extra opbrengst van zonnepanelen. Over een langere periode kan je kosten besparen omdat het dak langer meegaat. Voor de aanleg van een groen dak zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente en waterschap. In Eindhoven is er bijvoorbeeld een subsidie van €25,- per m2 tot maximaal €25.000,-.

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van 36% (MIA) of het afschrijven van 75% (VAMIL) van de investeringskosten:

 • F 6420: vegetatiedak.
 • F 5100: voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit.
 • F 5145: natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Intensief groen dak

€€€

De kosten zijn gemiddeld €120 per vierkante meter.

Een intensief groen dak heeft net als een tuin veel onderhoud nodig. Denk hierbij aan het onderhouden van de beplanting en het bijmesten. De kosten hangen af van de aankoop van materiaal of inhuur van een specialist.

Semi-intensief groen dak

€€

Kosten kunnen liggen tussen de €55 en €80 per vierkante meter.

Een semi-intensief dak heeft minder onderhoud nodig dan een intensief groen dak door beperktere keuze uit soorten beplanting. De kosten zijn afhankelijk van de materialen en de inhuur van een specialist.

Effect van de maatregel

Een intensief groen dak heeft een positief effect op wateroverlast, hitte en biodiversiteit. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlast Intensieve groene daken nemen meer water op dan extensieve groene daken, de bodemlaag en de planten kunnen meer regenwater opvangen en opnemen.
Droogte Intensieve groene daken hebben geen positieve invloed op het thema droogte.
Hitte HitteHitteHitte Groene daken zorgen voor veel verkoeling binnen en buiten. Tijdens een hittegolf is de temperatuur binnen tot 4°C en buiten tot 2°C lager door een groen dak.
Biodiversiteit BiodiversiteitBiodiversiteit Intensief groene daken kunnen zorgen voor een positief effect op biodiversiteit. Het is belangrijk om een kruiden-en bloemrijke vegetatie te kiezen met inheemse soorten geschikt voor bijvoorbeeld vlinders, bijen en zweefvliegen. Ook afwisseling in vegetatie en structuur is hierbij belangrijk. Daarnaast trekken bomen meer aandacht voor vogels. Gebiedslabels

Gebiedslabels

De maatregel ‘groen dak’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat. Door het afkoelen van de omgeving heeft deze maatregel een positieve invloed op het thermische buitenklimaat.
 • Ruimtelijke ordening - ecologische waarden. De maatregel heeft een positieve effect door het toevoegen van plant- en diersoorten, dit geeft jouw bedrijf ecologische waarde.

NL-gebiedslabel

 • Planten – Daarbij speelt mee of je planten van een hoge kwaliteit gebruikt en of je de juiste planten op de juiste plaats zet.
 • Hittestress - De maatregel draagt bij aan het voorkomen van hittestress.
 • Biodiversiteitsbevordering – Met de maatregel zorg je voor meer plant- en diersoorten in het gebied.
Sluiten