Extensief groen dak

Bedrijventerreinen Overzicht

Extensief groen dak.png

Extensief groen dak

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Groene daken voegen een groene omgeving toe aan jouw bedrijf. Voor een extensief groen dak kun je het dak voorzien van mos/sedum/gras of kruiden. Dit type dak kan vaak goed toegepast worden zonder grote ingrepen aan bestaande gebouwen. Bij veel neerslag wordt het water op het dak langer vastgehouden en langzamer afgevoerd. Hierdoor komt er minder druk op het rioolstelsel. Sedum is hierbij zeer geschikt omdat deze plant veel water kan opslaan. Dit zorgt ervoor dat de plant ook bij lange periode van droogte blijft leven, dit zonder grote watervoorraad in de vaak dunne bodemlaag. Een groen dak zorgt ook voor verkoeling en bevordert de biodiversiteit.

Is je dak niet geschikt voor een groen dak? Denk dan eens aan het aanbrengen van lichte kleuren op het dak. Dit zorgt ook voor verkoeling in de zomer.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van een extensief groen dak moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Zorg dat je dak voldoende draagkracht heeft of laat dit onderzoeken door een (constructeur) expert. Een groen dak zorgt voor extra gewicht, niet elk dak is hiervoor geschikt. Het te dragen gewicht hangt af van het oppervlakte van het dak en het type dak. Het is belangrijk te weten hoeveel gewicht een dak kan dragen. Een sedumdak belast het dak met een extra gewicht van 45kg/m² tot 150kg/m².
 • Een goed afvoersysteem.
 • Wortelbestendige onderlaag als dakbedekking. Een bitumen dakbedding is niet wortelbestendig, EPDM is een goede vervanging hiervoor.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied. Een extensief groen dak:

 • Gaat tot wel twee keer langer mee dan een standaard dak.
 • Verhoogd de waarde van een bedrijfspand met 4 tot 8%.
 • Door de isolerende werking bespaar je energie:
  • Tot 7% besparing op de energierekening in de zomer door de isolatie (besparing airco).
  • Tot 3% besparing op gasverbruik in de winter door de isolatie.
 • Verhoogt de opbrengst van zonnepanelen op ditzelfde dak tot 15%.
 • Werkt verkoelend: de binnentemperatuur is tijdens een hittegolf 4°C lager.
  • Lagere temperaturen zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit.
 • Verbetert het beeld en de uitstraling van het bedrijf.
 • Kan wateroverlast voorkomen door (tijdelijke) opvang van water.
 • Kan worden gebruikt als compensatie bij de watertoets.
 • Heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit.
 • Heeft een positieve invloed op de biodiversiteit.
 • Een extensief groen dak heeft weinig onderhoud nodig.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

De kosten voor aanleg, onderhoud en beheer kunnen terugverdiend worden. De terugverdientijd hangt af van: de kosten die gemaakt worden om het dak geschikt te maken voor de maatregel, de toegevoegde waarde aan het vastgoed, de lagere energie rekening en bijvoorbeeld de extra opbrengst van zonnepanelen. Over een langere periode kan je kosten besparen omdat het dak langer meegaat. Voor de aanleg van een groen dak zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente en waterschap. In Eindhoven is er bijvoorbeeld een subsidie van €25,- per m2 tot maximaal €25.000,-.

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van 36% (MIA) of het afschrijven van 75% (VAMIL) van de investeringskosten:

 • F 6420: vegetatiedak.
 • F 5100: voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit.
 • F 5145: natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Extensief groen dak

€€€

De kosten liggen tussen €45 en €100 per vierkante meter. Deze kosten zijn inclusief btw en montage.

Goed aangelegd extensief groen vraagt weinig onderhoud (1 keer per jaar).

Effect van de maatregel

Een extensief groen dak heeft een positief effect op wateroverlast, hitte en biodiversiteit. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast Wateroverlast Groene daken helpen bij het opvangen en langzaam afvoeren van regenwater. Hierdoor wordt het riool minder belast tijdens een extreme regenbui.
Droogte Extensieve groene daken hebben geen positieve invloed op het thema droogte.
Hitte HitteHitteHitte Groene daken zorgen voor veel verkoeling binnen en buiten. Tijdens een hittegolf is de temperatuur binnen tot 4°C en buiten tot 2°C lager door een extensief groen dak.
Biodiversiteit Biodiversiteit Extensieve groene daken kunnen zorgen voor een klein positief effect op biodiversiteit. Het is belangrijk om een kruiden-en bloemrijke vegetatie te kiezen met inheemse soorten geschikt voor bijvoorbeeld vlinders, bijen,  zweefvliegen en kleine insecten. Ook afwisseling in vegetatie en structuur is hierbij belangrijk.

Gebiedlabels

De maatregel ‘groen dak’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat. Door het afkoelen van de omgeving heeft deze maatregel een positieve invloed op het thermische buitenklimaat.
 • Ruimtelijke ordening - ecologische waarden. De maatregel heeft een positieve effect door het toevoegen van plant- en diersoorten, dit geeft jouw bedrijf ecologische waarde.

NL-gebiedslabel

 • Planten – daarbij speelt mee of je planten van een hoge kwaliteit  gebruikt en of je de juiste planten op de juiste plaats zet.
 • Hittestress - de maatregel draagt bij aan het voorkomen van hittestress.
 • Biodiversiteitsbevordering – met de maatregel zorg je voor meer plant- en diersoorten in het gebied.
Sluiten