Gevelaanpassing

Bedrijventerreinen Overzicht

Gevelaanpassing.jpg

Gevelaanpassing

Fotograaf: Nanda Sluijsmans

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Een gevel kun je op verschillende manieren aanpassen. Dit kan door aanleg van planten. Jouw bedrijfspand ziet er daardoor aantrekkelijker uit. Zo kun je planten laten groeien tegen de muur. Ook plantenbakken langs de gevel zijn mogelijk. De regenpijp kan je aansluiten op deze groene muur/gevel om zo de planten water te geven. Wist je dat groene gevels en muren zorgen voor verkoeling van de omgeving en het gebouw zelf?

Je kan daarnaast het kleurgebruik van materialen aanpassen. Dit zorgt voor meer reflectie van zonlicht. Hierdoor wordt meer warmte teruggekaatst dan opgeslagen in de materialen, waardoor het verkoelend werkt op de leefomgeving. Wist je dat je ook een zonwering of luifel kan aanbrengen langs de gevel? Dit zorgt voor meer schaduw, waardoor het koeler blijft in en rondom het gebouw.

Het aanpassen van je gevel kan op meerdere manieren:

 • Groene beplanting langs gevel of muur.
 • Materialen met een hoog reflectievermogen waardoor er minder warmte wordt opgenomen.
 • Een zonwerende coating in het glas of zonwering langs de ramen zorgt voor verkoeling.
 • Zonwering, luifels over overstekken langs de ramen zorgt voor verkoeling.

Je kan deze maatregel goed combineren met de maatregel beplanting.  

Voorwaarden

Voor een gevelaanpassing moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Deze maatregel kan alleen op muren worden geplaatst. Niet elke muur kan planten dragen. Een groene gevel/muur kan maximaal 40 tot 200 kg per vierkante meter dragen.
 • Sommige planten die zelf aan de muur vastgroeien (klimop, wilde wingerd) zouden door hun wortels voor lichte beschadigingen kunnen zorgen aan de muur. Selecteer daarom de juiste begroeien bij het materiaal van de muur.
 • Kies planten met een groeihoogte die bij de gevel of schutting past. Kijk bij het kiezen van klimplanten ook naar de plaats en de hoeveelheid zon op de gevel.
 • Snoei regelmatig en houd openingen voor ventilatie en ramen vrij.
 • Rekjes met klimplanten boven de ramen houden de zon tegen.
 • Materialen met hoog albedo, hoge reflectie factor door een lichte kleur zoals wit, kunnen zowel op verharding, daken als muren worden toegepast. Bij het gebruik van lichte materialen kan het reflectievermogen zo hoog zijn dat dit verblindend werkt. Hierdoor wordt het vaak gebruikt op daken of andere hooggelegen delen.

Voordelen

Een gevelaanpassing heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Je bespaart tot 7% energie in de zomer: een groene gevel verkoelt tot 1,5°C buiten het gebouw en 0,7°C in het gebouw.
 • Goed aangelegd en goed onderhouden dak- en gevelgroen verhoogt de waarde van je bedrijfspand. Het maakt het ook makkelijker om een gebouw te verkopen of verhuren. Dak- en gevelgroen kan zorgen voor 4-8% waardestijging van het gebouw.
 • Tot 5% stijging van de WOZ-waarde.
 • 10% hogere huurprijs dan vergelijkbare kantoren met een laag energielabel.
 • Mogelijke besparing op de verzekering.
 • Gevelaanpassingen zorgen voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.
 • Verbetert het beeld en de uitstraling van het bedrijf.   
 • Zorgt minder geluid van de omgeving.
 • Zorgt voor meer plant- en diersoorten als groene verbinding voor verschillende soorten.                        
 • Minder wateroverlast als het water van het dak via de groene muren geleid wordt.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Deze maatregel heeft kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. Deze kosten heb je gemiddeld na 15 jaar terugverdiend. De terugverdientijd hangt af van de besparing op de energierekening, de toegevoegde waarde aan het gebouw en de mogelijk hogere huur.  Voor onder andere een groene gevel zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente en waterschap.

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van  36% (MIA) of het afschrijven van 75% (VAMIL) van de investeringskosten:

 • F 6421: Gevel- of muurbegroeiingssysteem.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Groene gevel/muur

€€€

De kosten voor het plaatsen van planten in groene gevels of muren zijn hoog. Planten plaatsen tegen muren of het ophangen van bakken met planten kost ongeveer €300 - €600 /m².

Voor groene gevels/muren is regelmatig beheer nodig. Je moet de planten snoeien en water geven. Daarnaast zorgen planten in muren ervoor dat de muren sneller beschadigen. Er is dus meer onderhoud nodig dan bij standaard muren. Onderhoud is 2 tot 3 keer per jaar nodig en de kosten zijn €25 tot €50 per m² per jaar.

Kleur/ materiaalgebruik

De kosten voor een lichtere kleurstelling bestaan uit materiaalkosten van €20 per m².

Er is weinig onderhoud en beheer. Het onderhoud bestaat uit 2 keer per jaar schoonmaken.

Zonwerend glas / coating

€€

Bij het plaatsen van zonwerend glas zijn er gemiddelde kosten. De kosten voor het aanleggen van witte coatings zijn:  €16 tot €25 per m².

Er is weinig onderhoud en beheer. Het onderhoud bestaat uit 2 keer per jaar schoonmaken en eens in de 5 jaar coaten. Effect van de maatregel

Zonwering, luifels en overstekken

€€€

De kosten voor zonwering lopen uiteen van € 170 – € 2.000. Dit hangt af van het type zonwering dat je kiest en de afmeting. De kosten voor een luifel bedragen € 300,00 tot € 1.800,00. Kosten voor een overstek zijn ongeveer € 5.000.

Er is weinig onderhoud en beheer. Het onderhoud bestaat uit 1 keer per jaar schoonmaken en mogelijk het vervangen van onderdelen.

Effect van de maatregel

Een gevelaanpassing heeft een positief effect op de thema’s wateroverlast, hitte en biodiversiteit. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast Wateroverlast Gevelaanpassingen hebben geen of weinig invloed op het thema wateroverlast.
Droogte

Gevelaanpassingen hebben geen positieve invloed op het thema droogte.

Hitte HitteHitte Gevelaanpassingen hebben gemiddeld tot veel invloed op het thema hitte. Groene gevels en muren zorgen voor verkoeling van de omgeving en in het gebouw. Een groene gevel zorgt voor verkoeling tot 1,5°C buiten het gebouw en tot 0,7°C in het gebouw. Dit effect hangt af van de oppervlakte van de groene muur/gevel.
Biodiversiteit Biodiversiteit Groene gevels kunnen zorgen voor een klein positief effect op biodiversiteit Ze bieden bijvoorbeeld een schuilplaats en voedsel voor insecten en kleine vogels. Het is belangrijk om te kiezen voor passende inheemse plantensoorten.

Gebiedslabels

De maatregel ‘gevelaanpassing’ kan bijdragen aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening – ecologische waarden, waarbij de maatregel een positieve invloed heeft op (de toename van) plant- en diersoorten en de ecologische waarde.
 • Ruimtelijke ordening – extreme neerslag, waarbij de maatregel helpt bij het verwerken van grote hoeveelheden water (waterrobuustheid)
 • Gebiedsklimaat – thermisch buitenklimaat, waarbij de maatregel zorgt voor minder hittestress en een goed thermisch buitenklimaat.

NL-gebiedslabel

 • Planten – aanmoedigen om gekweekte planten van hoge kwaliteit te gebruiken en de juiste planten op de juiste plaats te zetten.
 • Hittestress – voorkomen van hittestress, dat wil zeggen de sterkere opwarming van de stedelijke gebieden met risico’s voor de gezondheid.
 • Biodiversiteitsbevordering –  zorgen voor meer plant- en diersoorten in het gebied.
Sluiten