Beplanting

Bedrijventerreinen Overzicht

Beplanting.jpg

Beplanting

Fotograaf: Nanda Sluijsmans

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels
Voorbeeld

Omschrijving

Je eigen stuk grond kan je groener inrichten door verhard en onbebouwd oppervlak te vervangen door planten en bomen. Regenwater kan dan beter in de grond zakken waar het ook langer vastgehouden kan worden. Het stroomt daarmee minder hard weg over het verharde oppervlak. Ook jouw werknemers vinden een groene omgeving prettig.

Een groenere inrichting kan op verschillende manieren:

 • Aanbrengen van planten
 • Aanleggen van bloemrijke zones
 • Plaatsen van bomen en groene boomspiegels
 • Aanleggen van groene erfafscheiding
 • Aanleggen van grasvelden

Je kunt groen ook op andere manieren toepassen, denk hierbij aan een intensief groen dak, een extensief groen dak of een groene gevel. En wist je dat je ook verharding op parkeerplaatsen kan vervangen door een groenere optie?

Voorwaarden

Voor het aanleggen van groen moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Er is voldoende onverharde ruimte beschikbaar op eigen terrein.
 • Door het ontwerp te laten maken door een landschapsarchitect en het ontwerp uit te laten voeren door een hovenier kan er mogelijk een mooier resultaat met passende beplanting en bijvoorbeeld meer wateropvang worden gerealiseerd.  
 • Zorg dat er voldoende water beschikbaar is voor planten in droge tijden of gebruik droogte bestendige beplanting,
 • Plant een mix van passende inheemse boom- en struiksoorten. Zo’n mix is beter bestand tegen ziekten, plagen en stormen. Ook kan het sterk bijdragen aan de lokale biodiversiteit.
 • Bij het aanleggen van groen is het heel belangrijk dat regenwater op die plek goed in de grond kan zakken. Hier kan je voor zorgen door een hoogteverschil te maken zodat het water naar het laagste punt stroomt en daar in de bodem zakt. Ook het regenwater van een dak of de weg kan naar lager gelegen groen worden gebracht en daar worden opgeslagen om het vervolgend in de bodem te laten zakken.
 • Zorg dat de beplanting onderhouden wordt.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Uitzicht op groen verbetert de productiviteit van je werknemers en zorgt voor een aantrekkelijker werkklimaat.
 • Een groen perceel is aantrekkelijker voor je klanten en verbetert het vestigingsklimaat voor andere bedrijven. Ook draag je bij aan de verblijfskwaliteit waarmee een bedrijventerrein een toegankelijk, veilig verblijf en bijvoorbeeld loopgebied kan worden.
 • Vergroening vermindert door het opvangen van water de belasting van regenwater op de riolering en waterzuivering.
 • Door uitzicht op een groenlijn stijgt de waarde van jouw bedrijfspand tot 5%. Als het gaat om een parkachtige omgeving kan dit oplopen tot 8%.
 • Vergroening heeft een positieve invloed op het aantal plant- en diersoorten in de omgeving.
 • Er is minder hittestress door verdamping van planten en schaduwwerking.
 • Groen vermindert geluid uit de omgeving.
 • Het gebruik van de juiste planten op de juiste plek zoals droogtebestendige planten zorgen voor minder onderhoud, beheer en vervangings- kosten voor .

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

De kosten voor aanleg, onderhoud en beheer kunnen terugverdiend worden. De terugverdientijd hangt af van: de kosten die gemaakt worden bij de aanleg van groen, de toegevoegde waarde aan het vastgoed en de lagere energierekening. Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de regelingen MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op de investeringsaftrek van  36% (MIA) of het afschrijven van 75% (VAMIL) van de investeringskosten:

 • F 5100: Voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit.
 • F 5101: Voorzieningen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten.
 • F 5145: Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Aanbrengen van planten

€€

De aanlegkosten voor heesters en struiken zijn ongeveer €14 per m2.

Het onderhoud van groene boomspiegels bestaat uit snoeien en maaien, en water geven in droge tijden. De kosten zijn €5,50 tot €7 per m2 per jaar.

De aanleg van bloemrijke zones

De aanlegkosten van een bosplantsoen zijn  ongeveer €6,50 per m

Het onderhoud bestaat alleen uit het snoeien van de planten en opnieuw inzaaien van bloemrijke mengsels.

Het plaatsen van bomen

€€€

Een kleine boom kan vanaf ongeveer €250 worden aangeplant.

Het onderhoud van bomen bestaat uit snoeien en maaien van de beplanting en het water geven in droge tijden. De kosten zijn 5,5 to 7 euro per m2 per jaar.
Groene boomspiegel €€

De kosten voor het planten van groen rondom bomen zijn laag tot gemiddeld. De prijzen zijn als volgt:

 • Gras €2 per m2
 • Bosplantsoen ongeveer €6,50 per m2
 • Heesters en struiken ongeveer €14 per m2.
Het onderhoud van groene boomspiegels bestaat uit het snoeien en maaien van de planten en het water geven in droge tijden. De kosten zijn €5,50 tot €7 per m2 per jaar.

Het aanleggen van grasvelden

De aanlegkosten van grasvelden zijn ongeveer €2  tot €7 per m2

Het onderhoud van bomen bestaat uit snoeien, maaien en water geven. De kosten zijn €5,50 tot €7 per m2 per jaar.
Groene erfafscheiding €€ Alleen kosten voor het aanleggen van de planten. Deze zijn €10 tot €20 per meter. Het onderhoud bestaat alleen uit het snoeien van de planten.

Effect van de maatregel

Deze maatregel heeft een positief effect op de thema’s wateroverlast, droogte, hitte en biodiversiteit. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlastWateroverlast Hoe sterk de maatregel wateroverlast tegengaat, hangt af  van het totale oppervlak (m2) groen. De vergroening van het perceel zorgt voor een betere infiltratie in de grond en minder afstroming op verhard oppervlak.  Water kan vastgehouden worden in de bodem. Hierdoor lopen de riolen tijdens extreme neerslag minder vol en voorkom je wateroverlast.
Droogte DroogteDroogte Hoe sterk de maatregel droogte tegengaat, hangt af van het totale oppervlak (m2) groen op het perceel en de fysische eigenschappen van de grond in het gebied. Hoe groter het oppervlak groen, hoe meer regenwater wordt opgevangen en infiltreert in de grond.
Hitte HitteHitte Hoe sterk de maatregel hitte tegengaat, hangt af van het totale oppervlak (m2) groen op het perceel, het soort, formaat en de hoeveelheid bomen.
Biodiversiteit BiodiversiteitBiodiversiteitBiodiversiteit Het vergroenen van het perceel kan een positief effect hebben op biodiversiteit als gekozen wordt voor passende inheemse bloemrijke beplanting. Wanneer er voor bijvoorbeeld gras gekozen wordt is er bijna geen effect. Het groen kan zorgen voor voedsel- en schuilmogelijkheden voor verschillende diersoorten. De hoeveelheid groen en de soorten waarvoor gekozen wordt bepalen hoe groot het positieve effect is.

Gebiedslabels

De maatregel ‘beplanting’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - ecologische waarden. De maatregel heeft  een positieve invloed op (de toename van) plant- en diersoorten en de ecologische waarde.
 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat. De maatregel heeft door de aanwezigheid van groen in de gebouwde omgeving een positieve invloed op het voorkomen van hittestress en draagt bij aan een goed thermisch buitenklimaat.

NL-gebiedslabel

 • Planten – Daarbij speelt mee of je planten van een hoge kwaliteit gebruikt en of je de juiste planten op de juiste plaats zet.
 • Hittestress – De maatregel draagt bij aan het voorkomen van hittestress.
 • Biodiversiteitsbevordering - Met de maatregel zorg je voor meer plant- en diersoorten in het gebied.
 • Stimuleren gezond buitenleven - De maatregel stimuleert bewoners of gebruikers om naar buiten te gaan in een groene omgeving: goed voor een gezonde en actieve levensstijl.

Voorbeeld

De groene erfafscheiding langs de lange Beijerd in Cuijk zorgt voor een natuurlijke grens tussen het terrein en het openbare gebied. De natuurlijke groene uitstraling biedt een gezonde en aantrekkelijke leef- en werkomgeving.

Groene erfafscheiding

Sluiten