Tijdelijke natuur

Bedrijventerreinen Overzicht

Tijdelijke natuur1.jpg

Tijdelijke natuur

Fotograaf: Bureau Waardenburg

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels
Voorbeeld

Omschrijving

Tijdelijke natuur is natuur die spontaan ontstaat zonder natuurwerend beheer. Dit betekent dat er tijdelijk niet wordt gemaaid of op een andere manier onderhoud wordt uitgevoerd. Een leegstaand terrein of niet bebouwd stuk land kan worden ingevuld met tijdelijke natuur. Deze maatregel helpt bij het groener maken van bedrijventerreinen. Tijdelijke natuur is alleen in het openbare gebied mogelijk. Het levert voor jou als bedrijf ook voordelen op. Denk aan een groenere omgeving met een positief effect op de biodiversiteit.

Wil je tijdelijke natuur in het openbare gebied? Neem dan contact op met de gemeente over de mogelijkheid voor tijdelijke natuur in het openbare gebied op je bedrijventerrein.

Het aanleggen van tijdelijke natuur kan je zowel op kleine als grote schaal doen, bijvoorbeeld:

 • Kleine schaal: op eigen grond door grondeigenaren.
 • Grote schaal: in het openbare gebied in samenwerking met de gemeente.

Groen kan je ook op eigen terrein aanleggen. Denk aan groene gevels en beplanting op eigen terrein.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van tijdelijke natuur moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Van tevoren moet je juridische toestemming regelen om deze natuur op een later moment weer te verwijderen. Hierbij geef je aan dat het stuk gebied tijdelijke natuur is.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Door uitzicht op groen stijgt de vastgoedwaarde tot 5%. Als het gaat om een parkachtige omgeving kan dit stijgen tot 8%.                      
 • Je voorkomt mogelijke kosten voor het weghouden van planten en diersoorten.                                   
 • De omgeving heeft voordeel van natuur die vanzelf ontstaat.
 • Tijdelijke natuur zorgt voor meer biodiversiteit in de omgeving. Door een hovenier om advies te vragen kan je de juiste planten selecteren met een mooier resultaat en meer positieve invloed op biodiversiteit.
 • Het brengt andere terreineigenaren op een positieve manier in contact met natuur. Dit kan hen aanmoedigen hetzelfde te doen.
 • Je hoeft als grondeigenaar geen ‘natuurwerend’ beheer meer te voeren.
 • Door uitzicht op groen zijn werknemers productiever.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Deze maatregel heeft lage kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. De terugverdientijd is niet bekend, omdat de voordelen niet een direct financieel voordeel betekent voor de eigenaar.

Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur heeft lage kosten voor aanleg. Deze hangen vooral af van de grootte van het gebied. Op eigen grond zal dit minder zijn dan in de openbare ruimte. De aanlegkosten zijn €1,10 per m².

Tijdelijke natuur heeft weinig onderhoud en beheer nodig. De kosten zijn €0,15 per m² per jaar.

Effect van de maatregel

Deze tijdelijke maatregel heeft een tijdelijk positief effect op de thema’s wateroverlast, droogte, hitte en biodiversiteit. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlast Tijdelijke natuur levert een gemiddeld effect op bij het voorkomen van wateroverlast. Dit hangt af van het totale oppervlak aan tijdelijke natuur. Hoe groter het oppervlak, hoe meer regenwater wordt opgevangen in het gebied tijdens extreme neerslag.
Droogte DroogteDroogte

Tijdelijke natuur heeft een gemiddeld effect op het voorkomen van droogte. Dit hangt af van het totale oppervlak aan tijdelijke natuur en de eigenschappen van de grond in het gebied. Hoe groter het oppervlak van tijdelijke natuur, hoe meer regenwater wordt opgevangen en in de grond kan zakken. De hoeveelheid opgevangen water bepaalt hoever het grondwater aangevuld wordt en dus ook wat het effect is op het thema droogte. De eigenschappen van de grond zijn hierbij belangrijk net zoals de grootte van het terrein.

Hitte HitteHitte Tijdelijke natuur levert een gemiddeld effect op het voorkomen van hitte. Dit hangt af van het totale oppervlak aan tijdelijke natuur en de hoeveelheid bomen. Het aantal bomen hangt af van de periode waarin de tijdelijke natuur bestaat. Als dit lang is kunnen er bomen gaan groeien. Dit werkt verkoelend voor het gebied.
Biodiversiteit BiodiversiteitBiodiversiteit Het aanleggen van tijdelijke natuur kan tijdelijk een positieve invloed hebben op biodiversiteit. Dit hangt af van de hoeveelheid groen en de gebruikte en/of voorkomende plantensoorten in het ontwerp. Het effect is tijdelijk want het groen wordt na een bepaalde periode weer verwijderd.

Gebiedslabels

De maatregel ‘tijdelijke natuur’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - ecologische waarden, waarbij de maatregel een positieve invloed heeft op (de toename) van plant- en diersoorten en de ecologische waarde.
 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat, door de aanwezigheid van waterelementen in de gebouwde omgeving. Hiermee draagt de maatregel bij aan het voorkomen van hittestress en een goed thermisch buitenklimaat.

NL-gebiedslabel

 • Relatie bouwwerken en omgeving – een blijvende relatie tussen gebouwen/bouwwerken/kunstwerken en de omgeving aanmoedigen.
 • Hittestress - voorkomen van hittestress, dat wil zeggen de sterkere opwarming van de stedelijke gebieden met risico’s voor de gezondheid.
 • Waterhuishouding - zorgen voor een goede waterhuishouding.
 • Biodiversiteitsbevordering -  zorgen voor meer plant- en diersoorten in het gebied.
 • Aansluiting met de lokale natuur - zorgen voor aansluiting met lokale natuur. Een nieuw plan moet de lokale natuur beschermen en versterken.

Voorbeeld

Tijdelijke natuur in de Simon Homburgstraat zorgt voor een groene uitstraling van het bedrijventerrein. Een mooie groene toepassing van een stuk braakliggend terrein. 

Tijdelijke natuur

Sluiten