Ik ben een ondernemer

Wat voor gevolgen kan klimaatverandering hebben voor jou als ondernemer? En wat kun jij doen om de omgeving gezond en klimaatbestendig te maken? In onze steden is gemiddeld 40% van de grond in handen van ondernemers en andere particulieren. Jouw inzet voor een klimaatbestendige omgeving is dus heel belangrijk. Niet alleen voor het dorp of de stad waarin je werkt, maar ook voor je werknemers. Een klimaatbestendige en groene werkomgeving is fijner en gezonder. Mensen kunnen zich er beter ontspannen en concentreren, waardoor ze ook efficiënter kunnen werken.

De provincie wil ondernemers graag op weg helpen bij het klimaatbestendig maken van hun omgeving. Daarom vind je op deze pagina’s informatie over subsidies en hulpmiddelen waar je gebruik van kunt maken, en noemen we netwerken waar je je bij kunt aansluiten.

Specifieke informatie voor bedrijventerreinen en sectoren

Via de tegels hieronder kun je lezen hoe je je als ondernemer kunt inzetten voor klimaatadaptatie op bedrijventerreinen, in de recreatie- en toerismesector, en in de woonsector.

Bedrijventerreinen

Lees meer

Woonsector

Lees meer

Recreatie en toerisme

Lees meer

Subsidies en andere stimuleringsmiddelen

Er zijn verschillende subsidies en andere stimuleringsmiddelen beschikbaar voor ondernemers:

  • Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en duurzame maatregelen.
  • Je kunt als ondernemer gebruikmaken van het BNG Duurzaamheidsfonds. Dit fonds steunt je om jouw duurzaamheidsambities te realiseren.
  • Bij verschillende gemeenten kun je als ondernemer subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen, zoals bij de gemeenten Deurne, Gemert-Baker en Tilburg. Ook waterschappen bieden voor bepaalde acties een subsidie aan. Ga naar het subsidie-overzicht om te zien bij welke gemeenten en waterschappen je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.
  • Sterk Brabant is hét platform voor Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen. Op het platform staat een uitgebreide kennisbank met informatie over financiering, fondsenwerving en andere kennis die belangrijk is voor ondernemers. En via de Agenda vind je actuele events en workshops. Wil je in contact komen met andere communityleden? Sluit je dan aan bij het platform. Als je lid bent, kun je met anderen in contact komen en je oproep, ervaring of aanbod delen.
Sluiten