Naar een klimaatproof Brabant

woensdag 10 juni 2020

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. Ook de droge zomers van 2018 en 2019 drukken ons met de neus op de feiten. Op 25 juli 2019 werd de historische grens van 40 graden overschreden, met een record in Gilze-Rijen (40,70 C).

Klimaatverandering heeft merkbare gevolgen voor de manier waarop we in Brabant wonen en werken. Het raakt onze gezondheid, de kwaliteit van onze leefomgeving, landbouw, natuur en onze economie. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Brabant is daarom essentieel. In de Brabantse omgevingsvisie 'De kwaliteit van Brabant - Visie op de Brabantse leefomgeving, is klimaatadaptatie niet voor niets een van de vier hoofdopgaven: Brabant Klimaatproof. Onze uitdaging de komende decennia is een klimaatproof Brabant. In een klimaatproof Brabant zijn de maatschappelijke effecten van klimaatverandering ten minste beheersbaar en op een acceptabel niveau.

Om Brabant klimaatproof te maken hebben Gedeputeerde Staten de Visie klimaatadaptatie opgesteld. Onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht ‘Stoppen met de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’. Vrijdag 19 juni 202 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Visie vastgesteld. In een eerste tranch stellen Provinciale Staten € 33 miljoen en in een tweede tranch € 35 miljoen beschikbaar om met onze partners de verdrogingsbestrijding te intensiveren.

Samenvatting uitgangspunten

  • Klimaatadaptatie is als vanzelfsprekend een vast onderdeel van onze provinciale opgaven en geborgd in de provinciale programma’s
  • We gaan uit van een klimaatbestendig en robuust watersysteem. Daarbij hanteren we de vijf principes: niet meer gebruiken dan is aangevuld, in hogere gebieden water infiltreren, lagere gebieden zijn natter, het systeem kan omgaan met extremen, de waterkwaliteit is op orde
  • We maken, op basis van een klimaatbestendig en robuust watersysteem, de overgang naar een nieuwe systematiek voor wateroverlast extreme buien
  • We kiezen ervoor om voorrang te geven aan de robuustheid van het watersysteem en niet aan individuele belangen
  • We werken via een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak
  • Via de gebiedsgerichte aanpak zetten we onze middelen in samenhang en waar mogelijk gebundeld in

Download

« Terug

Sluiten