Toekomstbeeld van een klimaatbestendig beeklandschap in Noordoost-Brabant

maandag 05 juli 2021

Hoe zou Noordoost-Brabant er met haar karakteristieke beken in de toekomst uit kunnen zien? De projectgroep ‘Beeklandschappen Noordoost-Brabant’ heeft Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om een ruimtelijk beeld te schetsen van een klimaatbestendig beekdallandschap in Noordoost Brabant in 2050. Dit ruimtelijk beeld is uitgewerkt in het rapport ‘Klimaatrobuuste Beek(dal)landschappen Noordoost Brabant in perspectief 2050’.

Beekdal
Foto: Melchert Meijer zu Schlochtern

Wat kun je met het rapport?

Vooral gemeenten kunnen het rapport goed gebruiken bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Het biedt inspiratie en handvatten voor een integrale klimaatrobuuste benadering van het beekdallandschap. Het rapport kan hen helpen om verder in de toekomst te kijken en een visie te ontwikkelen voor de lange termijn. Het laat zien dat een klimaatrobuust beekdallandschap tot verrassende keuzes kan leiden. De verschillende klimaatrobuuste scenario’s openen vernieuwende en soms onverwachte mogelijkheden voor de toekomst. Daarnaast kan een visie voor de lange termijn ook al duidelijke acties opleveren voor de korte termijn.

Werksessies met gemeenten

De projectgroep ‘Beeklandschappen Noordoost-Brabant’ is van plan om werksessies met gemeenten in de regio Noordoost-Brabant te organiseren. Tijdens die werksessies wil ze zowel de specifieke situatie in de gemeente als het volledige beeklandschap in de omgeving onder de loep nemen.

Hoe ziet het toekomstbeeld eruit?

Het rapport gaat uit van drie scenario’s die aan de hand van vijf principes zijn uitgewerkt voor het toekomstige landschap in en om de beekdalen van de Dommel, de Aa en de Raam. Zo schetst het rapport een toekomstbeeld van het landschap in deze regio volgens drie verschillende verhaallijnen:

  1. Beel(dal)landschappen in verandering: Er zijn wel veel initiatieven voor klimaatadaptatie, maar het huidige landgebruik blijft leidend.
  2. Beek(dal)landschappen inclusief: Er ontstaat een sterk verweven landschap gebaseerd op de kansen die het natuurlijke systeem biedt. Deze verhaallijn gaat uit van kleinschaligheid, vervlechting en diversiteit.
  3. Beek(dal)landschappen van formaat: Schaalvergroting vormt geen doembeeld, maar een groen beeld. Er wordt gekozen voor grootschalige oplossingen, zoals de benadering waarbij de beken volop de ruimte krijgen.

Belangrijkste conclusies

Uit de analyses van de onderzoekers blijkt dat klimaatrobuuste beken een motor kunnen zijn voor bredere ontwikkelingen en belangen. Een andere belangrijke conclusie is dat hét beekdal of hét beeklandschap niet bestaat. De principes om tot klimaatbestendige beeklandschappen te komen zijn wel op elk beeklandschap van toepassing, maar de uitwerking is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Tot slot komen de onderzoekers met adviezen voor een meer integrale aanpak. Een aanpak die uitgaat van het natuurlijke systeem van het beeklandschap, maar ook een aanpak waarbij de verschillende sectoren samen tot een plan komen. Zo’n integrale aanpak is niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper.

Ga naar het rapport

« Terug

Sluiten