Provinciale stresstest helder weergegeven in storymap

woensdag 22 december 2021

Provincie Noord-Brabant publiceert uitkomsten klimaatstresstest in overzichtelijke storymap.

Belang van brede samenwerking

De provincie Noord-Brabant heeft een provinciale stresstest laten opstellen om samen met gemeentes, waterschappen, bedrijven en inwoners te werken aan een klimaatrobuuste omgeving. Een provinciale stresstest is een aanvullende bron van informatie naast de gemeentelijke stresstesten en watersysteem-analyses van de waterschappen.

Stresstest

Kwetsbaarheden in kaart

De klimaatstresstest, die dit portaal eerder in de vorm van een rapport publiceerde, is nu in een overzichtelijke storymap weergegeven. Op die manier zijn de kwetsbaarheden van Brabant door de effecten van klimaatverandering helder in kaart gebracht. De resultaten van de stresstest zijn per thema en op de kaart te bekijken. Zo kun je meteen zien wat de effecten zijn van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in Brabant.

De provinciale klimaatstresstest vind je via deze link op dit portaal. Zie ook het interview over de klimaatstresstest met Edwin Wieman, projectleider klimaatadaptatie bij de provincie Noord-Brabant.

« Terug

Sluiten