Online Magazine Deltaplan Hoge Zandgronden

donderdag 14 juli 2022

Met Deltaplan Hoge Zandgronden wil de provincie Noord-Brabant samen met regionale partners verdroging van de Brabantse bodem en droogte tegengaan. De eerste subsidieronde (2016 – 2021) is ondertussen gesloten. Het online magazine Deltaplan Hoge Zandgronden geeft je een inkijkje in het deltaplan, de samenwerking en een aantal projecten die zijn uitgevoerd.

Melchert Meijer zu Schlochtern

Hoge Zandgronden en het Deltaplan

Zo'n 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom - Breda - 's-Hertogenbosch - Oss bestaat uit hoge zandgronden. Deze hoge zandgronden beschikken over zoet grondwater van goede kwaliteit. De partners van Deltaplan Hoge Zandgronden willen zuinig met deze voorraden omgaan. De aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem is op deze hoge zandgronden namelijk beperkt. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water. Met behulp van Deltaplan Hoge Zandgronden nemen regionale partners, met steun van het Rijk, concrete maatregelen om de zoetwatervoorziening te beschermen, zodat ook in de toekomst voldoende water beschikbaar is voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste ecologie.

De handen ineenslaan

In de periode 2016 – 2021 is er hard gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant. Door de provincie, waterschappen en gemeenten, maar ook door landbouwpartijen, waterbedrijven kenniscentra en het bedrijfsleven. Met behulp van de subsidie vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden zijn in deze periode 37 projecten uitgevoerd. De waterschappen zijn daarnaast druk geweest met diverse beekverruimingsprojecten.

Het was een vruchtbare periode, waarin de handen met de partners ineen zijn geslagen en ontzettend belangrijk werk is geleverd. Het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden 2016 – 2021 werpt een blik op deze periode. Het geeft een inkijkje in een aantal van de projecten die zijn uitgevoerd en biedt inzicht in wat er in Brabant allemaal nog meer gebeurt. Bovendien is het een voorproefje op de nieuwe subsidieronde die in het najaar van 2022 geopend wordt.

Ga naar het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden 2016-2021

« Terug

Sluiten