Hulp nodig om inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie? E-learning biedt inzicht

28-09-2022 12:54

Een stad of dorp kan pas echt klimaatbestendig worden als iedereen meedoet. We moeten dus niet alleen de openbare ruimte klimaatadaptief inrichten, maar ook zorgen dat particuliere tuinen en woningen worden aangepakt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe stimuleer je als gemeente je inwoners om ook maatregelen te nemen? De e-learning ‘Inwoners activeren tot klimaatadaptatie’ geeft je daar handvatten voor.

Waarom is het belangrijk om inwoners te activeren

Drempels ombuigen in kansen

In de e-learning leer je omgaan met verschillende uitdagingen die je kunt tegenkomen als je probeert om inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie. Je krijgt handvatten om bepaalde drempels voor klimaatadaptie te herkennen en deze om te buigen in kansen. Als iemand bijvoorbeeld het gevoel heeft dat een adaptatiemaatregel te veel moeite kost, zal hij die ook minder snel nemen. Hetzelfde geldt als iemand denkt dat hij er geen tijd of geld voor heeft. Soms kan het dan alleen al helpen om iemand te vertellen dat hij daar heel makkelijk subsidie voor of hulp bij kan krijgen.

Voorbeelden en praktische tips

De e-learning leert je niet alleen om inwoners te stimuleren, je vindt er ook een handig overzicht van praktische tips en voorbeelden. Zo vind je via de tegel ‘Voorbeelden van adaptatiemaatregelen’ een lijstje met veelgebruikte maatregelen en een infographic met 22 maatregelen. Deze infographic geeft ook een indicatie van de impact en kosten van elke maatregel. En de tegel ‘Uitdagingen en praktische tips’ geeft bij elke uitdaging om inwoners mee te krijgen een tip waarmee je de uitdaging ombuigt in een kans. 

Design Thinking: een nieuw perspectief

Speciale aandacht gaat in de e-learning uit naar de aanpak van Design Thinking. Daarbij zoek je niet naar manieren om inwoners zo effectief mogelijk te beïnvloeden en overtuigen om adaptatiemaatregelen te nemen. Nee, in plaats daarvan kijk je naar wat er leeft onder de inwoners. Je gaat met ze in gesprek en luistert vooral naar wat zij te vertellen hebben. Het doel is om echt aan te sluiten op hun leefwereld en te onderzoeken wat voor hen mogelijke drijfveren zijn om maatregelen te gaan nemen.

De e-learning bestaat uit vijf verschillende onderwerpen, die allemaal afsluiten met een vraag. Aan het eind van de e-learning vind je de antwoorden op deze vragen. En heb je te weinig tijd om de e-learning helemaal te doorlopen? Dan kun je ook de samenvatting lezen.

« Terug

Sluiten