Waalwijk maakt afspraken om bedrijven en bedrijventerreinen flink te verduurzamen

maandag 28 november 2022

Vandaag ondertekenden de provincie, gemeente Waalwijk en 6 organisaties een nieuwe Green Deal. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. Samen investeren de 8 partijen € 750.000 euro om de Waalwijkse bedrijventerreinen te verduurzamen.

MDindustrieWaalwijk

Deze deal 2.0, een vervolg op de eerdere Green Deal uit 2020, heeft een looptijd van 3 jaar, gaat een flinke stap verder en heeft duidelijke doelstellingen. Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor water. Er is speciale aandacht voor bedrijventerrein Haven.

Versnelling is mogelijk

Met de nieuwe Green Deal committeren de ondertekenaars zich aan de verduurzaming van bedrijventerreinen in de gemeente Waalwijk en de bedrijven die zich daar bevinden. Wethouder Sheila Schuijffel legt uit: “Dat zoveel partijen de deal ondertekenen, laat zien dat we dit allemaal echt belangrijk vinden. We hebben een enorme klus te klaren en met de Green Deal brengen we focus aan in onze aanpak. Gezamenlijk, als overheden én bedrijven in de Stichting Waalwijk CO2 vrij.” Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie) vult aan: “Met deze Green Deal bouwen we voort op de jarenlange inzet van alle partijen in Waalwijk, waarbij we zon op bedrijfsdaken hebben gerealiseerd en een aantal ondernemers gestart zijn met batterijopslag. De lessen die we hier leren gaan we vervolgens ook delen en toepassen in de rest van Brabant.”

Energie- en klimaatscans

De ambities zijn groot. In 2026 moeten er zonnepanelen liggen op minimaal 25% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 vierkante meter. De CO2-uitstoot moet in 2025 van 95 kiloton naar 61 kiloton gedaald zijn en in 2030 naar 31 kiloton. En in 2025 moet er 10% meer groen op de bedrijventerreinen zijn. Schuijffel: “Om dat te bereiken bieden we advies aan de deelnemende bedrijven en we voeren energie- en klimaatscans uit om de kansen per bedrijf in kaart te brengen. Daarnaast starten we een communicatiecampagne om bedrijven bewuster te maken van de mogelijkheden.” 

Bedrijventerrein Haven: onderdeel van project Grote Oogst

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waar bedrijven lokaal (duurzame) energie uit kunnen wisselen en zo geen beroep meer doen op het (volle) energienet. Dit is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie Noord-Brabant. Binnen dit project worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte): “Slimme verduurzaming van bedrijventerreinen, wat onder andere zorgt voor reductie van stikstofuitstoot, doen en kunnen we niet alleen. Voor het succes van Grote Oogst is het van groot belang dat veel betrokken partners van bedrijventerreinen samenwerken. Ik ben blij dat dit in Waalwijk gelukt is.”

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben op 28 november de Green Deal ondertekend. Samen willen zij minimaal 160 bedrijven in Waalwijk laten deelnemen aan de projecten, waarvan 100 bedrijven op bedrijventerrein Haven. In februari 2023 organiseert Stichting Waalwijk CO2-vrij een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde ondernemers in de gemeente Waalwijk.

  • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
  • Gemeente Waalwijk
  • Midpoint Brabant
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Parkmanagement Waalwijk B.V.
  • Provincie Noord Brabant
  • Stichting Waalwijk CO2 vrij
  • Waterschap Brabantse Delta

« Terug

Sluiten