Verdiep je kennis over klimaat met de nieuwe kennisdossiers

dinsdag 20 december 2022

Hoeveel warmer wordt het door klimaatverandering? Hoe sterk stijgt de zeespiegel? Krijgen we vaker te maken met wateroverlast door langdurige regen of door korte hevige buien? Wat zijn in Brabant de mogelijke gevolgen van droogte? Antwoord op dit soort vragen kun je voortaan vinden in de nieuwe kennisdossiers over de thema’s klimaatverandering, droogte, hitte, wateroverlast en overstroming.

Klimaatverandering

Handig naslagwerk

Deze kennisdossiers zijn een handig naslagwerk over klimaatverandering en de gevolgen ervan. Je vindt er de laatste kennis op dit gebied, zoals met hoeveel graden de aarde sinds 1880 is opgewarmd, hoe de temperatuur in Nederland verder zal stijgen en waarom droogte moeilijk te voorspellen is. De dossiers worden steeds up-to-date gehouden. Naast feitenkennis lees je in de dossiers ook wat je zelf kunt doen om de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstroming te beperken.

Inspiratiebron landelijke kennisportaal

De kennisdossiers zijn geïnspireerd op de kennisdossiers van het landelijke Kennisportaal Klimaatadaptatie. Met het verschil dat de kennisdossiers op dit klimaatportaal ook informatie geven over de situatie in de provincie Noord-Brabant. Je leest er dus niet alleen wat klimaatverandering betekent op landelijk en mondiaal niveau, maar ook wat het betekent voor Brabant. In het dossier over droogte kun je bijvoorbeeld lezen dat in Brabant de gebieden met veen en klei in de bodem bij droogte het gevoeligst zijn voor bodemdaling, de hoge zandgronden voor droogtestress en het noordwestelijk deel van Brabant voor verzilting.

« Terug

Sluiten