Kennisdossiers

De kennisdossiers op dit portaal kunnen je helpen om meer over een onderwerp te weten te komen. Je vindt hier veel links naar interessante voorbeelden, onderzoeken, factsheets, tools, handreikingen enzovoorts. We maken onderscheid tussen twee typen kennisdossiers:

  • Kennisdossiers over de thema’s klimaatverandering, hitte, droogte, wateroverlast en overstroming
  • Kennisdossiers over de verschillende sectoren van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS)

Kennisdossiers over de thema’s

Via de afbeeldingen hieronder kom je meer te weten over de thema’s klimaatverandering, hitte, droogte, wateroverlast en overstroming, waar mogelijk specifiek gemaakt voor de provincie Noord-Brabant. Wist je bijvoorbeeld dat door klimaatverandering de gemiddelde temperatuur in ons land sinds 1901 met ruim 2 °C gestegen is? En dat voor de hoge zandgronden in Brabant vooral droogte een probleem is?

Klimaatverandering
Overstroming
Wateroverlast
Droogte
Hitte

Kennisdossiers over de sectoren

Klimaatverandering heeft gevolgen voor alle sectoren in de provincie. Hieronder zie je negen sectoren. Deze indeling sluit aan bij de sectorindeling in de Nationale Klimaatadaptatie Strategie. Door op een sector te klikken, kun je lezen met welke gevolgen van klimaatverandering deze sector in Brabant te maken kan hebben of krijgen. Daarnaast vind je per sector een overzicht van maatregelen die je kunt nemen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Water en Ruimte

Natuur

Landbouw

Gezondheid

Recreatie toerisme

Infrastructuur

Energie

ICT en telecom

Veiligheid

Sluiten