Zeespiegel langs Nederlandse kust stijgt sneller sinds 1993

woensdag 05 april 2023

Deltares houdt de zeespiegelstand bij met de Zeespiegelmonitor. Elke vier jaar presenteert Deltares een rapport over de resultaten van deze monitor. Vorige week presenteerde ze haar nieuwste rapport. Het opvallendste resultaat is dat nu ook langs de Nederlandse kust te zien is dat de zeespiegel sneller stijgt sinds 1993, net als wereldwijd.

zeespiegelmonitor-735x572Figuur Deltares: zeespiegel tussen 1900 en 2022, gecorrigeerd voor opstuwing door de wind en nodaal getij. Nodaal getij betekent wisseling van de zeespiegel door bewegingen van zon en maan, waardoor onder andere eb en vloed ontstaan.

Wat is het doel van de Zeespiegelmonitor?

Sinds 2014 onderhoudt Deltares de Zeespiegelmonitor in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van de Zeespiegelmonitor is om een goed beeld te krijgen van de stijging van de zeespiegel langs de Nederlandse kust. De Zeespiegelmonitor ondersteunt het waterveiligheidsbeleid. Zo wordt er op basis van de resultaten van de Zeespiegelmonitor onder andere bepaald hoeveel extra zand er jaarlijks bij de kustlijn opgespoten moet worden. Ook speelt de monitor een rol bij de beoordeling en het ontwerp van de dijken die ons beschermen tegen overstromingen vanuit zee.

Andere conclusie dan eerdere rapporten

Dit rapport geeft een andere conclusie over de zeespiegelstijging dan eerdere rapporten op basis van de Zeespiegelmonitor. De twee rapporten hiervoor concludeerden nog dat de stijging van de zeespiegel een constante trend liet zien van 1,86 mm sinds het begin van de metingen in 1890. De nieuwste waarnemingen veranderen dit beeld. Het jaar 1993 laat een knik zien: voor dat jaar steeg de zeespiegel langs de Nederlandse kust gemiddeld met 1,8 mm per jaar en vanaf 1993 nam de stijging toe met 2,9 mm per jaar. Deze versnelling vanaf 1993 sluit aan bij wat we weten over de wereldwijde ontwikkelingen in de zeespiegelstijging.

Waarom nu een andere conclusie?

Sinds 2017 zijn er meer gegevens beschikbaar gekomen en Deltares heeft voor dit rapport betere analysetechnieken gebruikt voor de jaren vanaf 1979. Daarmee is de invloed van de wind op de zeespiegel nauwkeuriger vastgesteld. In de nieuwste analyse wordt de opstuwing van het zeewater door de wind beter gecorrigeerd voor zeespiegelstijging. De nieuwe conclusie over de snellere stijging van de zeespiegel is daardoor betrouwbaarder dan de conclusies uit de eerdere rapporten.

« Terug

Sluiten