Design Thinking

Klimaatverandering en extremere weersomstandigheden hebben gevolgen voor de manier waarop we wonen en werken. Daarom zijn aanpassingen nodig in onze leefomgeving: ruimtelijke adaptatie of klimaatadaptatie. Naast overheden en bedrijven zijn inwoners een belangrijke schakel van deze verandering. Met de methode van Design Thinking worden inwoners ook onderdeel van de oplossing.

Daarom startten we in 2017 een coalitie van twaalf gemeenten, provincies en waterschappen uit Zuid-Nederland het project Design Thinking & Ruimtelijke Adaptatie. Samen met designers zoeken we oplossingen voor klimaatadaptatie die uitgaan van de inwoner. 

Resultaten

Bekijk de resultaten van het project

Vijf cases

Dit gebeurde in vijf cases in verschillende gemeenten, waarbij een eigen manier van kijken of frame wordt toegepast en unieke oplossingen of prototypen worden uitgeprobeerd. Alle informatie over de cases, frames, prototypen en over de designers en projectleiders: klik hieronder.

Case Oudenbosch in Halderberge

Lees verder

Case Steenstraat Zuid in Boxmeer

Lees verder

Case Helden - Baarlo in Peel en Maas

Lees verder

Case Geestenberg in Eindhoven

Lees verder

Case Fellenoord in Breda

Lees verder

Hoe werkt Design Thinking?

Op hoofdlijnen worden in Design Thinking drie essentiële stappen onderscheiden:

  1. Empathisch onderzoek. Wat beweegt mensen? Het gaat dan niet over standpunten of belangen, maar over intrinsieke motivatie.
  2. Reframing. We kijken welke achterliggende drijfveren en thema's vaak terugkomen. Waar zien we deze drijfveren ook terugkomen op andere plekken in de samenleving en wat leert ons dat over andere manieren waarop we naar het vraagstuk kunnen kijken?
  3. Prototyping. Als we op basis van het empathisch onderzoek komen tot nieuwe manieren van kijken, dan volgen daaruit mogelijke oplossingen. Prototyping is een proces waarin gecontroleerd onderzocht kan worden wat (niet) werkt. Met kleine iteratieslagen ontstaan zo werkende oplossingen.

Hoe verloopt het project?

In de zomer van 2017 onderzochten we de betekenis van klimaatverandering en klimaatadaptatie voor mensen en hoe we daarbij kunnen aansluiten. De betrokken medewerkers van de gemeenten, waterschappen en provincies leerden hierbij van designers om anders te kijken en onderzoeken. Dit leidde tot verrassende gesprekken en andere inzichten dan de gebruikelijke manieren om in gesprek te komen. 

Op de Dutch Design Week 2017 maakten de bestuurders van de provincies en gemeenten kennis met het concept Design Thinking. Het werd duidelijk dat bestuurders en ontwerpers veel van elkaar kunnen leren: bekijk hier het verslag van deze inspirerende middag.

Op de Dutch Design Week 2017 maakten ook ruim 300 bezoekers kennis met klimaatadaptatie en Design Thinking via het concept Think or Swim. Verschillende potentiële klimaatrampen werden verbonden aan een breed scala aan thema’s (zoals mode) en de dagelijkse interesses van de bezoekers. De bezoekers werd gevraagd om uit deze combinaties een businessmodel te bedenken voor het omgaan met klimaatverandering. Uit al deze informatie hebben we frames ontwikkeld: andere manieren van kijken naar het vraagstuk.

In 2018 werken designers deze frames uit in de dagelijkse praktijk van vijf lokale vraagstukken in de gemeenten Boxmeer, Breda, Eindhoven, Halderberge en Peel & Maas. Er worden concepten en ideeën ontwikkeld en deze worden getest in de praktijk met bewoners. We confronteren daarnaast de werkende wereld van de overheden met de ideeën van de designers. Deze ‘botsing’ biedt ons ook inzicht in de meerwaarde van Design Thinking voor overheden. 

In het najaar van 2018 zijn de tussenresultaten gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven (20 – 28 oktober) en het Nationaal Deltacongres in Zwolle (1 november). Het project is bovendien geselecteerd als Impactproject van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Toekomst…

Partners van het project

Sluiten