Isolatie

Bedrijventerreinen Overzicht

Isolatie op maat.jpg

Isolatie

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel

Omschrijving

Een van de bekendste energie besparende en daarmee duurzaamheid stimulerende maatregelen is isoleren. Door je bedrijfspand te isoleren kan je energie besparen door zowel de kou als de hitte buiten te houden. Hiermee heeft deze maatregel een direct kosten besparend effect waarbij deze maatregel zichzelf dus vaak snel terug kan verdienen. Voor deze bekende verduurzamingsmaatregel is vaak subsidie beschikbaar. Als jouw bedrijf van het aardgas af wil zal er waarschijnlijk isolatie moeten worden aangebracht om een prettig werkklimaat te creëren. Ook kan dit een belangrijke maatregel zijn om te voldoen aan de eis dat alle bedrijfspanden in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben.

Het isoleren van een bedrijfsgebouw kan op verschillende plekken, voor elke plek zijn er weer verschillende opties om te isoleren:

 • Vloerisolatie – isolatie onder de vloer aanbrengen, vaak wordt er isolatiemateriaal in de kruipruimte van het pand aangebracht.
 • Muur- of spouwmuur isolatie – isolatiemateriaal aanbrengen tussen of voor de muur aanbrengen.
 • Dakisolatie – isolatie onder het dak aanbrengen of bij het vervangen van het dak isolatie in het dak aanbrengen. 
 • Isolerend glas - isolatieglas bestaat uit twee of meer lagen glas met daartussen isolerende ruimtes.

Je kan ook de maatregel gevelaanpassing, intensief groen dak of extensief groen dak uitvoeren voor extra isolatie van het gebouw.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van isolatie moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Er moet ruimte zijn voor isolatie materiaal. Soms is er ruimte beschikbaar in de muur en onder de vloer, een andere optie is om de isolatie aan de binnenkant van het gebouw aan te brengen.
 • Vergeet niet de warmte doorlatende punten aan te pakken. Het isoleren van een dak heeft geen zin als er kieren zitten in de muur en er grote enkelgals ramen zijn.
 • Let er op dat er bij een goed geïsoleerd pand wel voldoende ventilatie mogelijk is om genoeg frisse lucht naar binnen te krijgen.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Besparing tot 30% op de energierekening door minder stook en airco kosten.
 • Eenvoudig uit te voeren.
 • Ieder seizoen een comfortabel binnenklimaat.
 • Positief effect op de arbeidsproductiviteit werknemers.
 • Minder geluid van buiten naar binnen en ook andersom.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

De kosten voor aanleg, onderhoud en beheer kunnen bij deze maatregel terugverdiend worden. De terugverdientijd hangt af van de kosten die gemaakt worden en de lagere energie rekening. RVO heeft een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld, op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar. Gemiddeld hebben isolatie maatregelen de volgeden terugverdientijd:

 • Dakisolatie 2 tot 10 jaar
 • Muurisolatie 5 tot 8 jaar
 • Vloerisolatie 4 tot 8 jaar
 • Isolatieglas 8 tot 10 jaar

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de EIA (energie-investeringsaftrek), MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van de investeringskosten:

 • B 6218 Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen (13,5% MIA en 75% Vamil).
 • A 6219 Kalkhennep op basis van hydraatkalk - het isoleren van gebouwen met kalkhennep (27% MIA en 75% Vamil).

Via de EIA kan je tot 45% van de in investeringskosten aftrekken van je fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving voor bijvoorbeeld:

 • Verbeterde isolatie voor vloeren, daken, plafonds of wanden in bestaande bedrijfsgebouwen.
 • Gebruik van HR-glas in buitengevel of dakconstructies.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Isoleren van het gebouw

€€
 • Vloerisolatie € 10 tot € 35 per m².
 • (spouw)muurisolatie € 20 tot € 40 per m².
 • Dakisolatie € 20 tot € 75 per m².
 • Hoogrendementsglas € 45 tot € 125 per m².
Isolatiematerialen hebben over het algemeen geen onderhoud nodig.

Effect van de maatregel

Isolatie heeft een positief effect op het thema hitte. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast Geen effect op het thema wateroverlast.
Droogte

Geen effect op het thema droogte.

Hitte HitteHitteHitte Het isoleren van het gebouw zorgt ervoor dat warmte vooral buiten wordt gehouden. Hierdoor warmt het leefklimaat binnen niet op. Dit heeft een groot effect op het thema hittestress. Een te warm of te koud binnenklimaat waardoor medewerkers minder goed kunnen werken kan volledig worden voorkomen.
Biodiversiteit Geen effect op het thema biodiversiteit.

Sluiten