Conferentie Klimaatadaptatie roept op tot gezamenlijke actie

woensdag 03 juli 2019

‘Samen aan de slag voor klimaatadaptatie’, dat was het motto van de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland op donderdag 27 juni. Bij de start van de conferentie vormden kinderen met beschilderde stenen het woord SAMEN op het podium. Dijkgraaf Patrick van der Broeck trapte af met een oproep tot actie: “Praten is goed, maar doen is belangrijker. 

Adapt Now: Doe het samen, doe het slim en doe het snel  

Deltacommissaris Peter Glas besprak de urgentie van klimaatadaptatie. Met het oog op de zeespiegelstijging, stelt hij de vraag of we hier kunnen blijven wonen. “Ja, mits we aan de slag gaan. Adapt now was tien jaar geleden al het motto van een internationaal watercongres.” Glas motiveert de aanwezigen om op basis van de stresstesten risicodialogen aan te gaan. “Ik roep u op om vanuit verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Adapt Now: Doe het samen, doe het slim en doe het snel. 

Glas benadrukte dat er voldoende middelen zijn om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie: “Er is 83 miljoen euro beschikbaar voor zoetwatervoorziening in het zuiden van Nederland. Het rijk heeft al 150 miljoen euro gereserveerd voor het deltaprogramma. En er komt nog meer geld vrij waar u gebruik van kunt maken. 


Foto: Wim Hollemans

Deelsessie Samenwerking Bestuur en Inwoners: voorbeelden in gemeentes  


Wethouder 
Louis Swinkels, gemeente Someren
Someren heeft last van alle klimaatproblemen. Swinkels: “Ons gebied komt steeds meer onder druk te staan. Het urgentiebesef is groot.” Daarom is de gemeente aan de slag gegaan om klimaatrobuuster te worden. Ze hebben daarbij veel gehad aan de samenwerking met de waterschappen, de ZLTO, de Bosgroep en de IVN.  

Wethouder Kim Schmitz, gemeente Sittard  Geleen 
In Sittard wordt het Geleenbeekdal heringericht. Schmitz: “De beek gaat meanderen, krijgt ruimte voor gevolgen van klimaatverandering, maar ook voor natuur. Dat is een enorme klus die we aanpakken in samenwerking met waterschap en inwoners.  

Wethouder Harry van Rooijen, gemeente Meierijstad  
“De Sustainable Development Goals zijn ons kompas. Maar onze motivatie zijn onze (klein)kinderen. Ik vind dat we met zn allen verantwoordelijk zijn. In Sint-Oedenrode had het leeggelegen sportpark veel wateroverlast. Door een waterberging te maken onder de kunstgrasvelden, kon de voetbalvereniging blijven en wordt het water bij hevige regenval opgevangen.  

Wethouder Paul de Beer, gemeente Breda 
We hebben een ‘Kids Klimaat Experience’ georganiseerd om 1100 basisschoolkinderen kennis te laten maken met klimaatadaptatie. Tijdens deze dag werden er workshops georganiseerd en hebben we onze plannen voor klimaatadaptatie besproken. We hebben daar veel waardering voor gekregen, de kinderen hebben echt meegedacht. Daardoor hebben we een groot deel van de stad bereikt over de klimaatproblematiek.  


Foto: Suzie Geenen / Imagro

Naast deze deelsessie waren er meer sessies waar onder andere concrete input werd gevraagd voor een project van studenten Stedenbouw aan de TU Eindhoven en een werkprogramma waarin tien nieuwe ideeën voor klimaatadaptatie werden uitgewerkt. 

Hoe hebben deelnemers de conferentie ervaren? 

Veerle Slegers, lid algemeen bestuur van Waterschap De Dommel“Het is goed om te horen van de deltacommissaris dat er genoeg middelen beschikbaar zijn om effectieve maatregelen voor klimaatadaptatie te nemen. Ik vraag me af of we nu al bezig zijn met de juiste maatregelen op de juiste plekken. Een holistische aanpak zou nog meer voordelen kunnen opleveren. Ik stel daarom voor dat we niet alleen kiezen voor technologische oplossingen, maar ook voor ecologische en sociale oplossingen.” 

Maarten VerkerkSamen KlimaatbestendigWat ik tof vond, was het betrekken van andere perspectieven. Theater en scholen, videoverslag door Fontys Hogeschool, de liefdesdokter en het betrekken van studenten en ontwerpers van de TU Eindhoven. Er liep ook een dakloze rond met een idee. Heel leuk, daar zou meer van mogen! Zo maken we klimaatadaptatie maatschappelijk relevant. 


Foto: Wim Hollemans

Freya Mackeaanjager klimaatadaptatie bij ORG-IDConferenties zijn belangrijk om mensen te ontmoeten. Ik heb gemerkt dat gesprekken nog dieper worden als je bij concrete projecten in het veld staat. Dat zou voor een volgende conferentie misschien een idee zijn. De wereld van de doeners en de wereld van de beleidsmakers ligt soms nog wat ver uit elkaar. Het zou goed zijn als die werelden nog meer met elkaar in contact komen. Doeners hebben wet- en regelgeving nodig en bestuurders hebben doeners nodig om het uit te voeren. Samen kunnen we aan de slag met klimaatadaptatie.”  

De conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland is een initiatief van het Regionaal bestuurlijk overleg Maas (Deltaplan Hoge Zandgronden, Delta Aanpak Waterkwaliteit en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland) en de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (waterveiligheid langs de Maas).  

 

« Terug

Sluiten