Droogte brengt schade toe aan de hogere zandgronden

14-08-2020 10:40

2018 en 2019 zijn droge jaren geweest in Nederland. Dat heeft gevolgen gehad voor de hogere zandgronden in Noord-Brabant en het oosten van Nederland. Om de gevolgen voor deze gebieden in beeld te brengen is de provincie Noord-Brabant samen met andere provincies een groot onderzoek gestart. Onderdeel van dat onderzoek is een enquête onder deskundige terreinbeheerders en ecologen. De resultaten daarvan zijn nu bekend.

Foto bericht Brabant.jpg

Wat stond er in de enquête?

De enquête bestond uit vragen over de gevolgen van de droogte in 2018 en 2019 voor planten en dieren. De deelnemers konden bijvoorbeeld aangeven of een plantensoort of een diersoort was afgenomen of toegenomen. Ook konden ze aangeven wat ze daarvan vonden. Ee afname van exoten vonden sommige deelnemers bijvoorbeeld gunstig omdat deze soorten hier niet van nature voorkomen.

Wat zijn de resultaten van de enquête?

Uit de resultaten blijkt dat er behoorlijk veel schade is voor plant- en diersoorten. In gebieden die helemaal afhankelijk zijn van neerslagwater was de schade groot. De droogte bedreigt hier verschillende diersoorten zoals dagvlinders, de korhoen en de adder. Alleen op schrale gras- en hooilanden is de natuur er soms juist op vooruitgegaan. 

Waarom is de schade groot?

De deelnemers noemen twee oorzaken van de grote schade:

  • De droge jaren volgden op een periode waarin verdroging al geleidelijk plaatsvond. Die geleidelijke verdroging ontstond doordat er veel water uit de grond omhoog is gepompt met als doel om het te gebruiken voor drinkwater of om gewassen te besproeien.
  • De droogte versterkt de ecologische gevolgen van bodemverzuring door de veehouderij en verkeer.  

Wat moet er nu gebeuren?

Uit de enquête blijkt dat je schade aan de natuur door droogte kunt voorkomen door slimmer met water om te gaan en door te zorgen voor minder vermestende en verzurende stoffen in de bodem. Slimmer met water omgaan is alleen een oplossing bij natuur die onder invloed staat van grondwater en/of oppervlaktewater. De meeste deelnemers geven daarnaast aan dat ze de gevolgen van de droogte extra goed gaan monitoren.

Meer informatie

« Terug

Sluiten