Hoe stimuleer je ondernemers op bedrijventerrein tot klimaatadaptatie?

vrijdag 04 maart 2022

Hoe kun je de ondernemers op een bedrijventerrein stimuleren om het terrein klimaatbestendiger te maken? Hoe ga je als gemeente het gesprek met ondernemers aan en welke stappen neem je daarna? Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de Werkgroep Klimaatbestendige Bedrijventerreinen Oost-Brabant voor hen een handleiding laten maken: de Handleiding communicatie Klimaatadaptieve bedrijventerreinen.

Handleiding

Handleiding bestaat uit zeven stappen

De handleiding bestaat uit zeven stappen, die samen moeten leiden tot een effectieve communicatiestrategie om iedereen van het bedrijventerrein mee te krijgen. Het stappenplan geeft handvatten om aan te sluiten bij de opgaven en motieven die spelen op een bedrijventerrein. Het houdt daarbij rekening met verschillende mogelijke situaties en verschillende mogelijke weerstanden van mensen.

Vorm eerst een ‘clubke’

Voordat je met de stappen aan de slag gaat, is het belangrijk dat je een team van betrokkenen vormt op het bedrijventerrein. Een ‘clubke’. Het kan zijn dat er al zo’n teamverband bestaat op het bedrijventerrein, zoals een bedrijvenvereniging, parkmanagement of ondernemersvereniging. Door het thema klimaatadaptatie in zo’n club te delen, wordt het makkelijker om het op de agenda te krijgen. En stel ook jezelf als gemeente de vraag: zijn we zelf al een team dat zich de komende jaren wil inzetten voor klimaatadaptieve bedrijventerreinen? Zorg dat ook binnen de gemeente dit onderwerp hoog op de agenda komt.

Check de motieven en weerstanden

Als tweede stap check je welke motieven en weerstanden er leven bij de ondernemers op het bedrijventerrein. Die vormen namelijk het uitgangspunt voor hoe je met ze communiceert. Klimaatadaptatie staat meestal niet heel hoog op de agenda van ondernemers. Maar door in te spelen op hun motieven en rekening te houden met weerstanden, kun je het onderwerp vanuit een andere invalshoek benaderen. Bijvoorbeeld door klimaatadaptatie te koppelen aan een ‘upgrade’ van de bedrijfspanden.

Aanpak verschilt per type weerstand

Hoe groter de weerstand, hoe persoonlijker je aanpak moet zijn. De handleiding geeft drie mogelijke weerstanden van ondernemers: weerstand omdat de autonomie of keuzevrijheid wordt aangetast, weerstand tegen de inhoud van de boodschap, of wel willen maar niet in actie komen. Als je weet welke weerstanden overheersen, kun je daar je toon en communicatie op aanpassen. Voelen veel ondernemers bijvoorbeeld weerstand omdat ze zich in hun vrijheid voelen aangetast? Dan is één van de tips om ze te laten kiezen uit verschillende mogelijkheden. Voor elk type weerstand geeft het stappenplan meerdere tips.

Onderdeel van samenwerking klimaatadaptieve bedrijventerreinen

De handleiding is gemaakt door Shift en Einder Communicatie, onder leiding van Arcadis. Met dit project werken de Regio Noordoost-Brabant, Klimaatportaal Zuidoost-Brabant en gemeenten Deurne en Helmond samen aan klimaatbestendigheid op bestaande bedrijventerreinen. In een eerder project lieten ze uitzoeken hoe je als gemeente of waterschap sturing kunt geven aan het klimaatadaptief inrichten van bestaande bedrijventerreinen. Ook hebben ze een database laten ontwikkelen met maatregelen voor bedrijventerreinen. De projecten worden uitgevoerd in wisselwerking met pilots in de praktijk.

Meer informatie

« Terug

Sluiten