Klimaatstresstest gemeente Laarbeek

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Laarbeek

Voor welke gevolgen van klimaatverandering is de gemeente Laarbeek kwetsbaar? Om daar duidelijkheid over te krijgen, heeft de gemeente een klimaatstresstest laten uitvoeren door adviesbureau Arcadis. Deze stresstest geeft een eerste indicatie van de kwetsbaarheden in Laarbeek voor wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Daarnaast laat de stresstest zien wat de impact hiervan is op negen verschillende sectoren.

Opzet klimaatstresstest

Het eerste deel van het rapport over de klimaatstresstest beschrijft de algemene kwetsbaarheden voor de gemeente: waar moet de gemeente extra aandacht aan besteden op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen? Ook geven de auteurs advies over de vervolgstappen: Hoe toets je of de uitkomsten van de stresstest kloppen? En hoe begin je aan de risicodialoog en het formuleren van een klimaatadaptatiestrategie? In het tweede deel kun je lezen wat de invloed van klimaatverandering is voor de sectoren Water en ruimte, Landbouw, tuinbouw en visserij, Gezondheid, Recreatie en toerisme, Infrastructuur, Energie, IT en telecom, Veiligheid, Natuur.

Kwetsbaarheden per thema

Dit zijn voor de gemeente Laarbeek de grootste kwetsbaarheden per thema:

  • Wateroverlast: Verschillende straten binnen de bebouwde kom zijn kwetsbaar voor hevige regenbuien. En rond de Kern Mariahout neemt de kans op grondwateroverlast het meest toe.
  • Droogte: Vooral de zandgronden ten noorden en westen van Laarbeek zijn gevoelig voor gewasschade door droogte. In de zomers komt binnen de kernen vaak blauwalg voor en in een groot deel van de gemeente daalt het grondwater.
  • Hitte: Hittestress door warme nachten neemt toe. Vooral bedrijventerreinen zijn gevoelig voor hitte.
  • Overstromingen: Vooral vanuit de Aa bij Heikant en in het noorden bij de Boerdonksche Aa is er lokaal kans op overstromingen.

Leerpunten

De klimaatstresstest werd uitgevoerd vanuit het samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel. Samen met het waterschap Aa en Maas zijn daarin de Peelgemeenten vertegenwoordigd: Laarbeek, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Someren. De samenwerking bestond onder andere uit het organiseren van verschillende discussie- en themabijeenkomsten, voor ambtenaren en bestuurders. Het heeft een grote meerwaarde om de klimaatstresstest samen aan te pakken: de verschillende partijen kunnen zo met elkaar bespreken hoe ze het proces vormgeven, en ze houden elkaar tijdens het traject steeds scherp met discussies over vorm en inhoud. Ook was het goed om samen tot de keuze van een adviesbureau te komen. Binnen de gemeente Laarbeek waren medewerkers openbare ruimte en duurzaamheid in het proces betrokken. Voor een volgende keer zou het goed zijn om ook collega’s van andere afdelingen actiever te betrekken, zoals van Gezondheid en Economische Zaken.

Na de klimaatstresstest beginnen de Peelgemeenten aan de klimaatdialogen. Ook daarvan houden ze elkaar op de hoogte: hoe pakken we de dialogen aan, hoe gaat dat en wat zijn de resultaten?

Toegevoegd: 10 juni 2020

Contact

Erik Jongmans
gemeente Laarbeek
erik.jongmans@laarbeek.nl

Sluiten