Wat kunnen we doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken?

We kunnen de gevolgen van klimaatverandering op twee manieren beperken. We kunnen de oorzaak van klimaatverandering aanpakken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiermee voorkomen we verdere klimaatverandering. Daarnaast kunnen we ons aanpassen aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen in de ruimtelijke inrichting of door ons gedrag aan te passen.

Hoe kunnen we klimaatverandering beperken en voorkomen?

We kunnen klimaatverandering beperken en voorkomen door zo min mogelijk broeikasgassen uit te stoten. Dit noemen we ook wel klimaatmitigatie. Hieronder lees je welke afspraken zijn gemaakt om klimaatverandering te beperken en wat je zelf kunt doen.

Welke afspraken zijn gemaakt om klimaatverandering te beperken?

In 2015 heeft Nederland het VN-klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Met dit akkoord hebben bijna 200 landen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 °C en te streven naar maximaal 1,5 °C. Volgens het zesde rapport van het IPCC moeten we binnen 10 jaar met drastische en grootschalige maatregelen komen om onder de 2 °C opwarming te blijven. De uitstoot van broeikasgassen moet daarvoor veel sneller omlaag dan nu het geval is. Om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 °C, moet de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 gehalveerd zijn en vanaf 2050 nul zijn. Daarbij is het goed om te beseffen dat een lagere uitstoot niet direct leidt tot minder opwarming: het duurt ongeveer 20 jaar voordat je het effect terugziet in de wereldwijde temperatuur. Naast dit VN-verdrag heeft de Nederlandse regering op 28 juni 2019 een klimaatakkoord gepresenteerd. Het doel hiervan is om de broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49 procent te verlagen ten opzichte van 1990.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt zelf ook maatregelen nemen om je invloed op het klimaat te verkleinen. Op de website van Milieucentraal vind je allerlei tips waar je mee aan de slag kunt. Voorbeelden zijn:

 • Neem vaker de fiets of de trein in plaats van de auto. En ga op stedentrip met de trein in plaats van met het vliegtuig.
 • Verbruik zo min mogelijk energie. Isoleer bijvoorbeeld je huis en trek vaker een trui aan in plaats van je verwarming hoger te draaien. Je kunt ook je eigen schone energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op je dak.
 • Eet en drink bewust: eet minder vlees en koop zoveel mogelijk groente en fruit van het seizoen en van lokale afkomst.
 • Koop minder kleding en spullen en ga er bewuster mee om. Deel, repareer en koop ze tweedehands.

Hoe kunnen we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering?

Om grote risico’s en klimaatschade te voorkomen, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat kan door onze bebouwde en landelijke gebieden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dat noemen we ook wel klimaatadaptatie. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, bedrijven en inwoners. Op dit portaal vind je aparte pagina’s voor professionals, ondernemers, docenten of studenten en inwoners. Hier vind je nuttige informatie en  maatregelen die jij kunt nemen.

Welke maatregelen kunnen we nemen in Noord-Brabant?

Wil je weten wat we in Noord-Brabant kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken? Op de themapagina’s van Wateroverlast, Droogte, Hitte en Overstromingen vind je een hele lijst aan mogelijke maatregelen. Belangrijke maatregelen voor Noord-Brabant zijn bijvoorbeeld:

 • Infiltreer zoveel mogelijk regenwater in de bodem. De zandige ondergrond in het grootste deel van Brabant biedt hiervoor veel kansen. Door regenwater te infiltreren beperk je niet alleen wateroverlast, maar maak je de bodem ook beter bestand tegen droogte. Eén oplossing dus voor twee problemen!
 • Zorg voor een goede aanvoer van water in de hele provincie, en bespaar en hergebruik water zoveel mogelijk. Dit voorkomt watertekorten tijdens droogte. Proceswater uit de industrie kan bijvoorbeeld hergebruikt worden in de landbouw.
 • Richt het watersysteem anders in zodat regenwater langer wordt vastgehouden, en creëer meer waterberging. Tijdens periodes van veel neerslag vangt het systeem regenwater op, wat gebruikt kan worden tijdens periodes van droogte.
 • Zorg voor meer groen en minder verharding. Deze maatregel helpt om wateroverlast, droogte en hitte te beperken. Voor hitte zijn daarnaast bomen erg belangrijk, omdat ze ook zorgen voor schaduw.
 • Geef rivieren de ruimte om een overstroming te voorkomen. Zorg daarnaast voor een goede voorbereiding om de gevolgen van een overstroming te beperken als het toch misgaat.
 • Bouw klimaatbestendig en klimaatrobuust. Leg bijvoorbeeld een drempel hoger aan zodat water minder snel naar binnen kan stromen. Of zorg voor goede isolatie die niet alleen kou in de winter, maar ook warmte in de zomer buiten houdt.
 • Houd bij het landgebruik in Brabant rekening met de ondergrond. Bouw bijvoorbeeld niet op plekken met een groot risico op overstromingen of plekken met veel bodemdaling. En pas in de landbouw teelten aan op waterbeschikbaarheid en bodemkwaliteit.

Hoe werkt de provincie Noord-Brabant aan klimaatadaptatie?

De provincie Noord-Brabant werkt via beleid en regelgeving actief aan klimaatadaptatie. Daarbij speelt water een grote rol. We hebben op sommige momenten te veel of juist te weinig water. Hoog water vergroot het risico op overstromingen en te weinig water vergroot de risico’s van droogte en hitte. Bij de provincie ligt de focus van klimaatadaptatie daarom op aanpassingen in het watersysteem. Op de website van de provincie Noord-Brabant lees je meer over hoe Brabant aan de slag gaat.

Wat kun je als inwoner doen?

Ook als inwoner kun je maatregelen nemen om je omgeving aan te passen aan klimaatverandering. Op de pagina voor inwoners op dit portaal vind je een uitgebreid overzicht van maatregelen en links naar meer informatie. Daarnaast vind je ook op de website van Eindhoven Duurzaam en in de blogs van de Brabantse Milieufederatie mogelijke maatregelen die je zelf kunt nemen. Enkele voorbeelden:

 • Vervang tegels in je tuin voor groen. Zo kan regenwater beter in de grond wegzakken en is de bodem beter bestand tegen droogte. Ook is een groene tuin veel koeler bij hitte.
 • Leg een groen dak aan. Een groen dak vangt regenwater tijdelijk op, zorgt voor verkoeling en is goed voor de biodiversiteit.
 • Koppel je regenpijp af van het riool en laat het schone water wegzakken in de bodem van je tuin. Ook kun je een regenton installeren om het regenwater tijdelijk op te slaan en later te gebruiken voor de planten in je tuin. Zo kun je water besparen tijdens droge periodes. Op de website van waterschap De Dommel vind je weetjes en tips om bewuster om te gaan met water in jouw tuin.

Voor sommige maatregelen kun je subsidie krijgen vanuit de gemeente, het waterschap of de provincie. Bekijk het overzicht van subsidies in de provincie Noord-Brabant.

Sluiten